Solrun Nyborg, Rauand Ismail, Magnus Thun, Hayden G. Mybostad, Iver Daaland Aase og Erle Harsvik utgjorde Jebb-utvalget som har laget Barnas rapport til FNs barnekomité. Marianne Knudsen har også sittet i utvalget, men var ikke til stede da bildet ble tatt. Nå skal rapportene på høring, og en ungdomsdelegat skal være til stede under høringen. Foto: Jarand Ullestad/LNU

Vi ser etter en ungdomsdelegat på barns rettigheter

Kort søknadsfrist! Hvis du vil representere norske barn og unge hos FNs komité for barnets rettigheter i Genève må du søke før 17. april.

Hvert år sender LNU ungdomsdelegater til en rekke FN-møter og fora for å representere LNUs politikk og for å være barn og unges representanter i internasjonal politikk.

Vi søker nå en ungdomsdelegat som vil jobbe med barns rettigheter i FN. Man må være over 18 år, og nominert av sin egen organisasjon for å være en aktuell kandidat. Kandidater under 26 år vil bli prioritert. Hver organisasjon kan nominere inntil to personer, fortrinnsvis én mann og én kvinne. Vil du vite mer om ungdomsdelegatordningen?

Her finner du søknadsskjemaet med mulighet for å laste opp CV og et nominasjonsbrev fra sentralleddet i organisasjonen som anbefaler deg.

Søknadsfristen er satt til tirsdag 17. april klokken 12:00. Aktuelle kandidater må være tilgjengelig for intervju allerede 18. og 19. april.

Du får jobbe med barns rettigheter i FN

Ungdomsdelegaten som skal jobbe med barns rettigheter får delta på når norske myndigheter møter FNs komité for barnets rettigheter i Genève 23. og 24. mai.

Norge leverte sin femte og sjette rapport til FNs komité for barnets rettigheter 6. oktober 2016. I forbindelse med rapporten skal det gjennomføres en høring mellom norske myndigheter og komiteen 23. og 24. mai 2018. Ungdomsdelegaten vil være til stede og følge høringen.

I tillegg til deltakelsen på høringen i Genève legges det opp til deltakelse i LNUs arbeidsgruppe for FN-spørsmål (AgFN) i delegatperioden.

LNU søker kandidater som:

  • Har engasjement for og kunnskap om barns rettigheter
  • Har organisasjonsbakgrunn og er aktivt involvert i egen organisasjon
  • Har erfaring med politisk påvirkningsarbeid og kunnskap om internasjonale prosesser
  • Har gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
  • Er initiativrik og evner å arbeide selvstendig
  • Ønsker å bidra inn i LNUs arbeidsgruppe for FN-spørsmål (AgFN)
  • Har kapasitet til å jobbe med spørsmålene knyttet til fagområdet gjennom hele delegatperioden
  • Det forventes at ungdomsdelegaten er aktiv på sosiale medier og bidrar med noe tekstproduksjon i løpet av delegatperioden

Usikker på om dette passer for deg? Bli bedre kjent med de nåværende ungdomsdelegatene

Å være ungdomsdelegat for LNU

Ungdomsdelegatene er representanter for LNUs medlemmer og LNUs politikk. En av de viktigste oppgavene dine er å fremme LNU sin politikk inn mot aktuelle myndigheter og og delegasjoner, og å samarbeide med andre ungdomsdelegater for å sette barn og unge på dagsorden i FN.

Å være delegat betyr å inneha et tillitsverv i LNU som går over 12 måneder. Du deltar i LNUs arbeidsgruppe på FN-spørsmål (AgFN) og representerer LNU der det er relevant. Dette gjelder først og fremst internasjonale møter i FN, men også aktuelle møter i Norge samt så tett kontakt med det aktuelle departementet som mulig.

Søk innen 17. april

Her finner du søknadsskjemaet

Husk at man også må nomineres fra organisasjonen sin. Nominasjonsbrevet kan lastes opp sammen med søknaden, og trenger kun å være en kort bekreftelse på at organisasjonen nominerer deg som sin kandidat. Søknadsfristen er 17. april klokken 12:00. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju allerede 18. og 19. april.

Delegatplassen forutsetter noe arbeid i Norge før man reiser, og jevnlig deltakelse i LNUs arbeidsgruppe for FN-spørsmål. Det er derfor en fordel om delegaten bor i Oslo-området, eventuelt at organisasjonen man er nominert fra har muligheten til å dekke reiseutgifter til og fra Oslo i forbindelse med arbeidet. Alle utgifter knyttet til reisen til Genève er dekket.

#barns rettigheter #FN #ungdomsdelegat

Publisert 13. april 2018

Kontaktperson

Topp