Bjørn-Kristian Svendsrud (FpU) og Amanda Gran (ANSA) er valgt som nye ungdomsdelegater med fagfelt menneskerettigheter. Foto: Jarand Ullestad/LNU

Disse to reiser til FNs generalforsamling til høsten

Bjørn-Kristian Svendsrud (FpU) og Amanda Gran (ANSA) er nye ungdomsdelegater med fagfelt menneskerettigheter. Gratulerer!

Bjørn-Kristian Svendsrud (25) fra Fremskrittspartiets ungdom (FpU) og Amanda Gran (25) fra ANSA er av Barne- og ungdomstinget valgt som ungdomsdelegater med fagfelt menneskerettigheter. Til høsten reiser de til FNs generalforsamling, for å representere barn og unge i Norge. 

– Jeg vil utgjøre en forskjell

 

Svendsrud er til daglig formann i FpU og gruppeleder i Horten Frp. I tillegg har han en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han er klar på hvorfor han ønsket å bli ungdomsdelegat, som skal jobbe med menneskerettighetsspørsmål i FN:

– Fordi jeg har lyst til å utgjøre en forskjell, lære mer om hvordan FN-systemet fungerer og være en ambassadør for unge mennesker i Norge, sier Svendsrud. 

Han håper å få jobbe med en rekke ulike spørsmål som ungdomsdelegat, og er spesielt opptatt av at menneskerettighetene må være et viktig premiss i en liberal rettsstat. 

– Å fremme menneskerettigheter som et viktig premiss for en liberal rettsstat, og få frem at selv de beste i klassen kan bli enda bedre. Norge har svin på skogen som også må tas tak i. Jeg gleder meg til å finne ut av hvilket tema jeg skal snakke om, sier han.  

Les mer: Bli bedre kjent med de andre ungdomsdelegatene

 

– Unges meninger blir ofte ikke hørt

Amanda Gran sitter i ANSAs hovedstyre og jobber i organisasjonen EAT. Hun har lenge drømt om å få jobbe med å fremme økt ungdomsmedvirkning i FN. 

– Det har vært en drøm lenge, men i hovedsak bunner det i et engasjement for å endre det jeg opplever som urettferdig i samfunnet vårt. I tillegg har jeg opplevd at ungdoms meninger ofte ikke blir hørt eller tatt seriøst i viktige prosesser og beslutninger. Dagens ungdomsgruppe er den største noensinne, og utgjør en fjerdedel av verdens befolkning – jeg mener derfor det er naturlig å kreve økt ungdomsmedvirkning og ønsker å sette fokus på ungdoms rolle i samfunnet, sier hun. 
 
En av grunnene til at hun søkte om å bli nettopp menneskerettighets-delegat er at menneskerettigheter er evig aktuelt. 
 
– Menneskerettigheter er utrolig interessant og har gjennom de siste 70 årene siden erklæringen ble etablert vært viktig for å sikre mennesker helt grunnleggende rettigheter. Det er stadig noe som kan forbedres og som må rettes på, og det gjør  menneskerettigheter til et evig aktuelt diskusjonstema. Selv er jeg spesielt opptatt av retten til utdanning, en god levestandard – altså tilgang til bærekraftig og sunn mat, spørsmål rundt migrasjon og ungdomsmedvirkning i fredsskapende prosesser, sier hun. 
 
 

#but #FN #FNs generalforsamling #ungdomsdelegater

Publisert 23. april 2018

Kontaktpersoner

Topp