LNU nominerer tre kandidater til barnepanelet, og ønsker søknader fra ungdommer i alderen 14 til 16 år. Her fra da barnepanelet diskuterte ansettelsen av barneombud. Foto: Barne- og likestillingsdepartementet/Scanpix

Har du lyst til å bli med i Barneombudets barnepanel?

LNU foreslår tre kandidater til Barneombudets barnepanel. Det er en fin måte for ungdom i alderen 14 til 18 år å lære mer om medvirkningsprosesser.

Barneombudet er på utkikk etter medlemmer til sitt intervjupanel som bidrar ved ansettelser hos barneombudets kontor. De søker etter ungdommer i alderen 14–16 år som kan fungere som vikarer, eller som kan rekrutteres til å bli faste medlemmer når andre medlemmer av panelet slutter.

I dag består panelet av seks ungdommer mellom 14–18 år.

På grunn av reiseavstander er det først og fremst ungdom i Akershus og Oslo som er aktuelle, men det er også mulighet dersom man bor i Østfold, Vestfold, Buskerud eller Oppland.

Å delta i barnepanelet er en spennende mulighet til å lære mer om hvordan ansettelsesprosesser foregår, og er en fin måte å få delta aktivt i medvirkningsprosesser. LNU vil foreslå tre kandidater til panelet, nominasjonene gjøres av LNU sitt arbeidsutvalg.

Søknader kan sendes til diego@lnu.no innen 18. mai.

#barneombudet #ungdomsmedvirkning

Publisert 3. mai 2018

Kontaktperson

  • Jan Halvor Vaag Endrerud

    Politisk rådgiver, nasjonale spørsmål

    478 41 640
    halvor@lnu.no

Topp