Lokale ungdomsmiljø, fritidsklubber, ungdomshus og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner kan få støtte til prosjekter som arbeider for mangfold og inkludering.

Søk støtte til prosjekter for mangfold og inkludering

Hva er ditt bidrag til et mer inkluderende samfunn? Vi gir støtte på opp til 75 000 kroner til gode ideer i hele Norge.

Mangfold gir styrke, innsikt, flere perspektiver, bredere kompetanse, større evne til å takle utfordringer, større aksept for uenighet og ulikhet

Inkludering handler om å skape rom for alle som ønsker å være med og rom for et mangfold av ulike perspektiver, erfaringer og kulturer. Det handler om å skape økt forståelse og kunnskap om andre og oss selv, og bedre samspill oss i mellom.

Inkludering innen frivilligheten handler om å skape mangfoldige arenaer og organisasjoner. Det handler om å se at ulike perspektiver og erfaringer er en ressurs for samfunnet og en mulighet for å styrke sitt nærmiljø eller organisasjon, nå og for framtida.

Må bryte ned fordommer og strukturer

Vi står i dag overfor flere utfordringer både når det gjelder inkludering av flyktninger og immigranter, og når det gjelder å bryte ned fordommer og gamle strukturer i forhold til kjønn, minoriteter og funksjonshemminger.

Hva er din ide og ditt bidrag for å skape endring? Ønsker du å bidra til mer mangfold og større inkludering i ditt lokalmiljø eller organisasjon?

Støtteordningen Mangfold og inkludering gir økonomisk støtte til prosjekter som har dette som mål. Vi ønsker å støtte lokale ungdomsmiljø, fritidsklubber, ungdomshus og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner som gjennom prosjektarbeid vil bidra til å vise at mangfold er et positivt element i samfunnet.

Få opptil 75 000 kroner

Prosjekter som gjennom deling av kunnskap og aktiv deltakelse av barn og unge er med å skape et mer tolerant og inkluderende samfunn!

Søkere kan få opp til 75 000 kroner for å realisere sitt prosjekt. Søknadsfristen er 1. Oktober, 1. Mars og 1. Juni hvert år.

For å lese mer om støtteordningen og mulighet for å søke her.

Publisert 3. mai 2018

Kontaktpersoner

  • Cecilie Prebensen

    Organisasjonsrådgiver, nettverk og utvikling

    995 91 190
    cecilie@lnu.no

Topp