Fristen for å søke etter to millioner kulturkroner går snart ut

Vil din organisasjon sette i gang med et nytt og spennende kulturprosjekt? Vi gir støtte på opp til 200 000 kroner til prosjekter i de landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjonene.

De fleste barne- og ungdomsorganisasjonene er opptatte av kultur. For noen er det kjernevirksomhet, for andre kan det være et virkemiddel for å oppnå målene sine, mens andre igjen har kultur som medlemsaktivitet fra tid til annen. Visste du at LNU kan støtte kulturprosjektene deres gjennom støtteordningen LNU Kultur?

Støtteordningen gir penger til prosjekter som inneholder musikk, dans, drama, kunst, litteratur, film, kulturminner, digital kultur, spill eller flere av disse.

Søk innen tirsdag 15. mai.

Nytt for din organisasjon

Kulturprosjektet må være et nytt tiltak for dere. Det betyr at prosjektet må inneholde noe annet enn ordinær aktivitet eller drift. Prosjekter som mottar støtte i år må avsluttes innen utgangen av dette året.

Vi kan støtte prosjekter av landsomfattende interesse som faller inn under følgende kategorier:

 • Utvikling av nye kulturtiltak i, eller i regi av, organisasjonene.
 

 • Kulturfaglig utvikling av ledere. Det gis ikke støtte til generell lederutvikling/- trening. Lederutviklingen må inneholde kulturfaglige elementer i en form for kunstnerisk uttrykk eller opplæring innenfor sjangrene som er nevnt ovenfor.
 • Metodeutvikling i kulturarbeid.
 Eksempelvis undervisningsopplegg, metoder for opplæring, presentasjoner, utvikling av metoder for barn og unges medvirkning, mm.
 • Kulturfaglig opplæring av medlemmer i organisasjonene. Kurs og aktiviteter der medlemmer får en kulturfaglig opplæring.
 • Kulturfaglig opplæring eller aktivitet der kulturelle uttrykk som nevnt over blir brukt som virkemiddel for å videreformidle organisasjonens budskap.

Få opptil 200 000 kroner

Prosjekter som gjennom deling av kunnskap og aktiv deltakelse av barn og unge er med å skape et mer tolerant og inkluderende samfunn!

Søkere kan få opp til 200 000 kroner for å realisere sitt prosjekt. Første søknadsfrist er 15. mai. Neste runde i støtteordningen blir 1. februar 2019.

For å lese mer om støtteordningen og mulighet for å søke her.

#kultur #LNU Kultur #prosjekt #støtteordning

Publisert 9. mai 2018

Kontaktperson

 • Espen Aleksander Evjenth

  Organisasjonsrådgiver

  23 31 06 04
  espen@lnu.no

Topp