LNU-leder Rode Hegstad jubler for en halv million kroner i kampen mot seksuell trakassering. Foto: Jarand Ullestad / LNU

Viktig støtte mot seksuell trakassering

Regjeringen foreslår å bevilge en halv million kroner til LNU for å styrke arbeidet med å forebygge seksuelt overskridende adferd.

Regjeringen la i dag frem revidert nasjonalbudsjett, og det var positive nyheter for alle som jobber med å bygge trygge organisasjoner. Regjeringen foreslår å gi en halv million kroner som skal brukes til å oppdatere LNU sitt Trygg-materiell.

– Vi jobber for at barn og unge skal føle seg trygge og ha gode opplevelser i organisasjonene. Disse pengene er viktig for det arbeidet, sier styreleder Rode Margrete Hegstad.

Populære kurs

LNU har i over 20 år støttet barne- og ungdomsorganisasjonene i å forebygge seksuelt overskridende adferd, og Trygg-verktøyet er en sentral del i dette arbeidet. Trygg-kursene blir kontinuerlig oppdatert og er svært populære blant organisasjonene, men informasjonsmateriellet har ikke blitt oppdatert det siste tiåret.

– Vi vet at organisasjonene våre tar arbeidet med å forebygge og håndtere seksuelt overskridende adferd på alvor, og vi får mange gode tilbakemeldinger på at Trygg-kursene er viktige verktøy for organisasjonene. Derfor er vi glade for at vi nå kan få midler til å oppdatere informasjonsmateriellet som supplerer kursene, sier Hegstad.

Hun legger til at den store utviklingen på sosiale medier og oppdateringer av lovverket har gjort behovet for en oppdatering av materiellet tydelig.

Les mer om tilbudet LNU har for tryggere organisasjoner

Trygge organisasjoner

Det siste året har seksuell trakassering for alvor blitt satt på dagsordenen som et samfunnsproblem, mye takket være #metoo-kampanjen. Hegstad forteller at det merkes også hos LNU.

– Vi har fått mange henvendelser fra organisasjoner som ønsker veiledning for å utvikle egne retningslinjer for å forebygge og håndtere saker. Kurset vårt om trygge sommerleirer var så populært at vi måtte sette opp to ekstra kurs for å møte interessen, sier Hegstad.

Hegstad mener det er tydelig at barne- og ungdomsorganisasjonene er bevisste på at det å bygge trygge organisasjoner krever en innsats. Hun er derfor fornøyd med at regjeringen foreslår å bevilge midler til å videreutvikle Trygg-materialet.

–De aller fleste barn og unge opplever organisasjonslivet som trygt. Dette er likevel viktige midler som vil bidra til at enda flere barn og unge kan få oppleve trygghet og sunne relasjoner hos organisasjonene våre, avslutter Hegstad.

#statsbudsjett #Trygg

Publisert 15. mai 2018

Kontaktperson

  • Rode Margrete Hegstad

    Leder (i permisjon)

    41 72 52 30
    rode@lnu.no

Topp