LNUs ungdomsdelegat på barns rettigheter, Mina Vinje, er i Genève for å følge høringen av Norge i FNs barnekomité

Høring av Norge i FNs barnekomité

Norge har vært på høring i FNs barnekomité. LNUs ungdomsdelegat på barns rettigheter, Mina Vinje fra Press – Redd Barna Ungdom, har vært i Genève og fulgt høringen.

Alle land som har ratifisert barnekonvensjonen må hvert 5. år rapportere til FN på arbeidet de gjør for at barns rettigheter skal bli innfridd, og deltar på en muntlig høring i FNs barnekomité.

Norge har tidligere levert skriftlig rapport, og 23. og 24. mai møtte Norge, representert ved barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland, til den muntlige høringen.

Kritikk for manglende ratifisering

Selve høringen startet med en tordentale fra Renate Winter som er leder for komiteen. Hun kritiserte Norge for å ikke ha ratifisert en tilleggsprotokoll til barnekonvensjonen som vil gi norske barn rett til å klage på rettighetsbrudd til FNs barnekomité og for dårlige argumenter for å ikke ratifisere.

– Det har vært spennende å se hvilke spørsmål komiteen har stilt og hva Norge har svart. Norge fikk blant annet spørsmål om klima, mobbing, KRLE, enslige asylsøkende barn, funksjonshemmede barn og ungdomsråd, sier delegaten Vinje.

Det er veldig fint at barne- og likestillingsdepartementet har valgt å invitere med ungdom på høringen. Organisasjoner og sivilt samfunn er en viktig del av prosessen.

Det mest spennende er det som skjer i etterkant når Norge får merknader og anbefalinger fra komiteen.

– Da håper jeg Norge tar kommentarene fra FN på alvor og setter i gang tiltak og gjør endringer i Norge, sier hun.

Og selvfølgelig at de involverer barn og unge i dette.

Norge spørres ut muntlig av FNs barnekomité om arbeidet som gjøres for å sikre barns rettigheter. Foto: Mina Vinje

Kidza har rett

Høsten 2016 leverte Norge en skriftlig rapport til komiteen, og denne uka har Norge vært i muntlig høring basert på denne. I tillegg til Norges offisielle rapport har det også blitt skrevet skyggerapporter som har blitt levert til komiteen.

En av disse rapportene er barnas egen rapport – Kidza har rett – skrevet av og med barn.

LNU og Press – Redd Barna Ungdom har koordinert arbeidet med barnas egen rapport til FN, og et eget barneutvalg, som kaller seg Jebb-utvalget, med medlemmer fra barne- og ungdomsorganisasjoner har skrevet rapporten.

De trekker frem tre områder hvor Norge svikter på barns rettigheter: asylbarn, vold mot barn og stress og press.

I oktober 2017 var Jebb-utvalget i Genève for å levere rapporten til komiteen, og i høringen fikk Norge mange spørsmål fra temaene i barnas rapport.

Kort om barnekonvensjonen

Barnekonvensjonen er en internasjonal avtale som alle land, bortsett fra USA, har skrevet under og gir barn spesielle rettigheter. Norge skrev under barnekonvensjonen i 1991, og i 2003 ble barnekonvensjonen en del av norsk lov.

I tillegg har barnekonvensjonen en spesiell status som gjør at den går foran norsk lov dersom norsk lov og barnekonvensjonen står mot hverandre.

Konvensjonen har fire generelle prinsipper (ikke-diskriminering, barnets beste, rett til liv og utvikling og rett til å bli hørt) og er delt inn i fire hovedområder. Disse er:

  1. Liv og helse
  2. Skolegang og utvikling
  3. Omsorg og beskyttelse
  4. Deltakelse og innflytelse

FN har en egen barnekomité som følger opp at alle landene følger konvensjonen. Forrige gang Norge var på høring var i 2010. Siden barnekomiteen har hatt mye å gjøre, har høringen til Norge blitt utsatt. Derfor kalles denne høringen Norges femte/sjette høring.

#barnekomiteen #barns rettigheter #Press #ungdomsdelegat

Publisert 24. mai 2018

Kontaktpersoner

Topp