Illustrasjonsbilde. Aspøy skole i Ålesund. Foto: GangerRolf/Wikimedia (CC).

Slutt på stengte dører?

Det kan bli en slutt på at barne- og ungdomsorganisasjoner får nei når de ønsker å låne ledige skolelokaler i kommunene. Tirsdag kan Stortinget sikre en enklere hverdag for tusenvis av frivillige.

En av de vanligste hindringene barn og unge møter når de ønsker å arrangere aktiviteter rundt om i landet er rektorer som sier nei til å låne ut skolelokaler. For mange organisasjoner er skolelokaler det beste – eller eneste – alternativet dersom man ønsker å arrangere et helgeseminar eller høstsamling. 

– Dette er en sak LNU har jobbet for lenge, fordi det skaper hundrevis av timer unødvendig administrasjonsarbeid for våre medlemsorganisasjoner. Vi er veldig fornøyd med at partiene på Stortinget endelig har lyttet til oss, sier leder i LNU, Rode Hegstad.

Lokallag rundt om i landet må forholde seg til svært ulike praksiser i kommuner og på skoler. I dag er det opp til den enkelte skole å tolke kommunenes regler for utlån av lokalene, der slike finnes. I de tilfellene hvor kommunene åpner for utlån av lokaler kan skolene kreve så høye kostnader til «selvkost» (for eksempel omstilling av alarmsystem eller ekstra bemanning) at det blir for dyrt.

Mange organisasjoner har også reagert på at rektorer har begrenset muligheten til å låne lokaler i friminutter til for eksempel religiøs praksis. LNU mener dette er en unødvendig innskrenking av organisasjonsfriheten.

Styreleder i LNU, Rode Hegstad, er fornøyd med forslaget som skal stemmes over på tirsdag.

–  Vi får ukentlig telefoner fra fortvilte tillitsvalgte, som etter å ha ringt rundt til flere titalls skoler ikke har noe sted å arrangere helgeseminaret sitt, eller som har blitt nektet av rektor å ha samling for elever i friminuttet, sier Hegstad.

Forslaget som nå foreligger Stortinget gir fortsatt kommunene myndighet til å legge til rette på sin måte, men forslaget er tydelig på at målet er å «sikre barne- og ungdomsorganisasjoner tilgang til skoler og andre offentlige bygninger lokalt, og unngå at skoleeierne bidrar til usaklig forskjellsbehandling ved utlån.»

LNU mener Stortinget nå stiller en krystallklar forventning til at problemet må håndteres av kommunene. I dialog med KS, kommunes interesseorganisasjon, skal LNU nå jobbe for at forventningen blir oppfylt.

– Vi er klare til å bidra, og forventer at vi sammen skal finne en løsning som fører til at rektorer låser opp skoledøren og ønsker organisasjonene velkommen. Dette er politikk som vil kunne gjøre en forskjell for barn og unge over hele landet, og vi håper hele Stortinget vil slutte seg til forslaget på tirsdag, avslutter Hegstad.

#lokaler

Publisert 1. juni 2018

Kontaktpersoner

  • Rode Margrete Hegstad

    Leder (i permisjon)

    41 72 52 30
    rode@lnu.no

Topp