Styreleder Stian Seland holder appell under morgenfesten til Verdens beste nyheter under Arendalsuka. Verdens beste nyheter har fått støtte fra LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør. Foto: LNU

Nominer medlemmer til tildelingsutvalget for infostøtta

LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør trenger tildelingsutvalg, som avgjør hvilke prosjekter som får støtte. Frist 14. juni.

Vi må supplere inn et medlem i tildelingsutvalget for Infostøtta. Er du opptatt av Nord/Sør-spørsmål og informasjonsarbeid? Har du erfaring med internasjonalt arbeid og prosjektstyring i egen organisasjon? Da er du aktuell som medlem til Tildelingsutvalget for Infostøtta. 

Utvalget har ansvar for å fordele midler for støtteordningen LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør. LNUs medlemsorganisasjoner kan nominere en kandidat hver til utvalget. Utvalget vil bestå av 5 medlemmer. Som medlem i Tildelingsutvalget Nord/Sør må du møte på totalt 5-8 møter (avhengig av om det har kommet inn søknader). Hvert møte foregår på ettermiddag/kveld og varer ca. 1- 2 timer, avhengig av antall søknader.

Som medlem av et tildelingsutvalg vil du:

 • lære mye om søknadsskriving, prosjektstyring og organisasjonsutvikling
 • få god kjennskap til spennende prosjekter i barne- og ungdomsorganisasjonene
 • opplæring i LNUs forvaltning av støtteordninger
 • erfaring med å vurdere prosjekt og bevilge støtte
 • bli kjent med kjent med andre organisasjoner og bygge nettverk

Som medlem av et tildelingsutvalg forplikter du deg til å:

 • sette deg inn i retningslinjene for den spesifikke støtteordningen
 • sette deg inn i LNUs forvaltningsmanual (opplæring vil bli gitt)
 • lese og sette deg godt inn i søknader og innstilling fra saksbehandler i forkant av tildelingsmøtet
 • delta på samtlige tildelingsmøter og bidra aktivt i diskusjoner og vurdering av samtlige søknader

Frist for å nominere er 14. juni 2018

Har du spørsmål, eller vet om en god kandidat? Kontakt avdelingsleder for forvaltning, Liv Hauge Norheim, liv@lnu.no, tlf. 23 31 06 05.

Publisert 6. juni 2018

Kontaktpersoner

 • Liv Hauge Norheim

  Avdelingsleder, forvaltning

  23 31 06 05
  liv@lnu.no

Topp