Vil du forvalte grunnstøtta?

LNU skal oppnevne ny representant til Fordelingsutvalget, som hvert år fordeler rundt 120 millioner kroner til barne- og ungdomsorganisasjonene.

Fordelingsutvalget deler ut om lag 120 millioner kroner til sentralleddene i landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjoner hvert år. Utvalget består av representanter som oppnevnes av Barne- og likestillingsdepartementet og frivillige organisasjoner. LNU søker nå en representant for neste treårsperiode. 

Arbeidet omfatter 5-10 årlige møter hvor utvalget tar stilling til søknader fra barne- og ungdomsorganisasjoner om nasjonal eller internasjonal grunnstøtte. Utvalget gir også informasjon om ordningen og behandler klagesaker. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er sekretariat for utvalget. 

Fyll ut søknadsskjemaet under om du ønsker å melde ditt kandidatur. Kandidater må være nominert av sentralleddet i en medlemsorganisasjon. Det er arbeidsutvalget i LNU som gjør den endelige oppnevningen.

Frist for å søke er 20 juni.

 

Fill out my online form.

Publisert 13. juni 2018

Topp