Ungdomsorganisasjonene møter utviklingsminister Nikolai Astrup. Foto: Julie Berg/Utenriksdepartementet

Vil du bli LNUs representant i Samstemthetsforumet?

Regjeringen har opprettet et Samstemhetsforum som skal diskutere opp relevante problemstillinger med mål om å oppnå en samstemt politikk for utvikling. LNU ønsker at en representant fra våre medlemsorganisasjoner skal representere LNU i Samstemhetsforumet.

Søk om å bli LNUs representant i regjeringens samstemthetsforum

Samstemthetsforumet ble opprettet av regjeringen våren 2018 på bakgrunn av anmodning fra Stortinget og forståelsen av bærekraftsmålene som en agenda for samstemthet. Forumet vil være rådgivende for Utenriksdepartementets arbeid med samstemt politikk for utvikling, og vil blant annet gi innspill til og drøfte kommende årlige rapporter til Stortinget om samstemt politikk for utvikling. Forumet vil være en arena for jevnlige konsultasjoner om overordnede prioriteringer for å oppnå økt samstemthet, og vil være et sted der representanter fra sivilt samfunn, akademia, fagbevegelse og næringsliv møter myndighetene for å diskutere relevante problemstillinger.

Samstemthetsforumet ledes på politisk nivå av Utenriksdepartementet, i samrådet med Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Forumet skal møtes etter behov, minimum to ganger hvert år.

LNUs representant

LNU har én plass i forumet, og ønsker at en representant fra våre medlemsorganisasjoner skal representere LNU i forumet. LNU inviterer derfor medlemsorganisasjoner til å nominere relevante kandidater til denne plassen. LNU vil i utvelgelsen av kandidaten legge vekt på erfaring og kompetanse innenfor samstemthet og bærekraftig utvikling, og vurderinger rundt hvordan LNUs medlemsorganisasjoner kan inkluderes i arbeidet med Samstemthetsforumet.

Kandidater må nomineres av en av LNUs medlemsorganisasjoner, og kandidater kan søke ved å fylle ut skjemaet under. Husk å legge ved nominasjonsbrev fra organisasjonen din! Søknadsfrist: 19. august.

Søk om å bli LNUs representant i regjeringens samstemthetsforum

#samstemthet #utviklingspolitikk

Publisert 8. august 2018

Kontaktpersoner

Topp