FN-flagget, her utenfor Juba i Sør-Sudan. Foto: UN Photo

Kom med dine innspill til FNs barnekomité

Den 28. september skal FNs barnekomité diskutere temaet "barn som menneskerettighetsforkjempere". Press- Redd Barna Ungdom søker alle barn og unge under 18 år til å bidra med innspill.
NB: Fristen for innspill er 3. september

I 2018 feirer FN 20-årsjubileum for «deklarasjonen om menneskerettighetsforkjempere». Deklarasjonen har som ambisjon å sikre at alle menneskerettighetsforkjempere skal beskyttes tilstrekkelig for å kunne utøve sitt arbeid med å promotere rettighetsspørsmål.

Menneskerettigheter angår barn i aller høyeste grad. Den 28.september 2018 arrangerer derfor FNs barnekomité «Day of General Discussion» (DGD). DGD arrangeres annethvert år for å sette fokus på en spesiell problemstilling knyttet til barns rettigheter. I år er tema for dagen «barn som menneskerettighetsforkjempere». Her kommer representanter fra ulike lands myndigheter, sivilsamfunn og ikke minst barn som er valgt til å representere sine land.

Press- Redd Barna Ungdom ønsker å få innspill fra ulike grupper barn som driver med menneskerettighetsarbeid i Norge. Hva er egentlig utfordringene med å være menneskerettighetsforkjemper? Hvordan kan man løse utfordringer og skaffe flere muligheter for alle som er under 18 år og kjemper for rettighetsspørsmål?

Press søker alle barn og unge under 18 år til å bidra med sine innspill

Press ønsker innspill fra så mange barn som mulig, uansett hvilken organisasjon du kommer fra. Disse innspillene vil de samle til en rapport og ta med seg til selve dagen i Genève. Her skal en representant fra Press videreformidle alle rådene som har kommet frem i spørreundersøkelsen vår. Alle innspill tas imot med stor takk og vil være svært verdifullt i diskusjonen om barn som menneskerettighetsforkjempere. Her kan din stemme nå fram til FNs barnekomité.

Kom med dine innspill HER.

Har du spørsmål?

Kontakt Karoline Steen Nylander i Press- Redd Barna Ungdom
karoline@press.no
+47 412 12 908

#barnekomiteen #FN #Press #redd barna ungdom

Publisert 16. august 2018

Topp