Foto: Andreas Haakonsen /LNU

LNU på Arendalsuka

LNU var til stede under Arendalsuka. Det var også flere av medlemsorganisasjonene våre. Les mer om hva vi har gjort.

LNU var til stede med en stor delegasjon under Arendalsuka forrige uke. Det var også mange av medlemsorganisasjonene våre. For små organisasjoner kan det være utfordrende å nå gjennom under Arendalsuka. Målet til LNU er å støtte opp om og gi medlemsorganisasjonene våre en plass, side om side med Norges mektigste, politiske aktører. I samarbeid med Arendalsuka har vi både kunnet tilby et billig overnattingssted og gratis lokaler til å arrangere eventer.

Har politikerne glemt ungdommen?

På mandag kom de nye Ungdata-tallene som blant annet viste at det generelt står bra til med ungdom i Norge, men at de er mer bekymret for egen framtid enn før. Vi arrangerte en debatt med ungdomspartiene om politikerne har glemt ungdommen og om hvilke tiltak de har for å bedre unges levekår. LNU trakk fram viktigheten av å ha fristeder som barne- og ungdomsorganisasjoner.

På onsdag arrangerte vi mingling for alle våre medlemsorganisasjoner for å gi dem en pust i bakken, en matbit og mulighet for å bli kjent med hverandre. Minglingen var godt besøkt.

#Metoo – hvor går grensen?

På torsdag arrangerte LNU en debatt om hvordan man kan skape trygge organisasjoner. Det er et tema vi opplever at mange av våre
medlemsorganisasjoner er opptatt av etter vårens metoo-saker. Organisasjonskonsulent Cecilie Prebensen i LNU innledet om hvilke ansvar vi har som organisasjoner for å forebygge seksuell trakassering og overgrep. Etterpå hadde vi en god panelsamtale med tre av medlemsorganisasjonene våre om samme tema.

Demokratisti for skoleelever

På fredag arrangerte LNU en demokratisti for lokale elever for å bli bedre kjent med Arendalsuka, demokratiet vårt og de ulike organisasjonene som er til stede. Demokratistien ble en suksess med over 300 deltakere.

#Arendalsuka

Publisert 24. august 2018

Topp