LNUs representant i Samstemthetsforumet

Ida Morén Strømsø fra Spire skal representere LNU i Regjeringens samstemthetsforum for utviklingspolitikk. Les mer om hva som blir hennes fokusområder i arbeidet.

Ida Morén Strømsø, politisk nestleder i Spire, er LNUs nye representant i Regjeringens samstemthetsforum for utviklingspolitikk.

– Som ungdomsrepresentant vil jeg være mer kritisk enn resten av forumets deltagere, en rolle jeg ser frem til å ta. Mangel på samstemthet er en av våre største utfordringer i utviklingspolitikken. Å få en slik kanal inn i regjeringens arbeid er unik, og noe jeg vil prøve å utnytte som best jeg kan, sier Strømsø.

Utviklingspolitikk

Samstemthetsforumet ble opprettet av regjeringen våren 2018 etter anmodning fra Stortinget.  Formålet med forumet er å bidra til at norsk politikk på relevante områder kommer nærmere norske, utviklingspolitiske målsettinger. Det innebærer blant annet at det vises aktsomhet med hensyn til de konsekvenser norsk politikk innen forskjellige sektorer kan ha på utviklingspolitikken. Det innebærer også at man er oppmerksom på de muligheter som åpner seg for å fremme bærekraftsmålene på en helhetlig måte i utviklingspolitikken.

– I første omgang blir fokuset mitt å sørge for at forumet blir tatt på alvor, at vi får en reell mulighet til å påvirke regjeringens politikk, og at forumet ikke bare blir en prateklubb. Videre er det en rekke områder som må adresseres, som problematisk soyaimport, våpeneksport, lave klimaambisjoner og mye mer, sier Strømsø.

Rådgivende forum

Forumet vil være rådgivende for Utenriksdepartementets arbeid med samstemt politikk for utvikling, og vil blant annet gi innspill til og drøfte kommende årlige rapporter til Stortinget om samstemt politikk for utvikling. Forumet vil være en arena for jevnlige konsultasjoner om overordnede prioriteringer for å oppnå økt samstemthet, og vil være et sted der representanter fra sivilt samfunn, akademia, fagbevegelse og næringsliv møter myndighetene for å diskutere relevante problemstillinger.

Samstemthetsforumet ledes på politisk nivå av Utenriksdepartementet, i samrådet med Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Forumet skal møtes etter behov, minimum to ganger hvert år.

– Det er begrenset hva man kan få til på et par møter i året, men det er derfor viktig at sivilsamfunnsaktørene i forumet samarbeider om arbeidet utenfor forumets møter, for å legge press på regjeringen om samstemthet. Påvirkning mellom møtene blir en viktig del av arbeidet  Jeg gleder meg masse til å representere barn og unge i arbeidet for en mer samstemt utvikling, og håper LNUs medlemsorganisasjoner vil spille inn sin kompetanse på området og sine ønsker, sier Strømsø.

Publisert 5. september 2018

Kontaktpersoner

 • Stian Skarheim Magelssen

  Politisk rådgiver, internasjonale spørsmål

  stian.magelssen@lnu.no

 • Ida Morén Strømsø

  LNU-representant i Regjeringens samstemthetsforum

  991 26 520
  ida@spireorg.no

Topp