Performance-kunstnere opptrer under åpningen av Spires kunstutstilling på Losæter i Oslo. Utstillingen kom på plass med hjelp av midler fra LNU Kultur.

Søk om støtte fra LNU Kultur

Vil du sette i gang et nytt og spennende kulturprosjekt i egen organisasjon? Vi gir støtte på opp til 200 000 kroner. Søknadsfrist er 15. september.

De fleste barne- og ungdomsorganisasjonene er opptatt av kultur. For noen er det kjernevirksomhet, for andre kan det være et virkemiddel for å oppnå målene sine. Andre kan ha kultur som medlemsaktivitet fra tid til annen.

Visste du at LNU kan støtte kulturprosjektene deres gjennom støtteordningen LNU Kultur?

Støtteordningen gir penger til prosjekter som inneholder musikk, dans, drama, kunst, litteratur, film, kulturminner, digital kultur, spill eller flere av disse.

Nytt for din organisasjon

Kulturprosjektet må være et nytt tiltak for dere. Det betyr at prosjektet må inneholde noe annet enn ordinær aktivitet eller drift. Prosjekter som mottar støtte i år må avsluttes innen utgangen av dette året.

Vi kan støtte prosjekter av landsomfattende interesse som faller inn under følgende kategorier:

 • Utvikling av nye kulturtiltak i, eller i regi av, organisasjonene.


 • Kulturfaglig utvikling av ledere. Det gis ikke støtte til generell lederutvikling/-trening. Lederutviklingen må inneholde kulturfaglige elementer i form av kunstnerisk uttrykk eller -opplæring innenfor sjangrene som er nevnt ovenfor.
 • Metodeutvikling i kulturarbeid.
 Det kan være undervisningsopplegg, metoder for opplæring, presentasjoner, utvikling av metoder for barn og unges medvirkning, mm.
 • Kulturfaglig opplæring av medlemmer i organisasjonene. Kurs og aktiviteter der medlemmer får en kulturfaglig opplæring.
 • Kulturfaglig opplæring eller aktivitet der kulturelle uttrykk som nevnt over blir brukt som virkemiddel for å videreformidle organisasjonens budskap.

Få opptil 200 000 kroner

Søkere kan få opp til 200 000 kroner for å realisere sitt prosjekt. Årets siste søknadsfrist er 15. september 2018. Neste søknadsfrist for støtteordningen blir 1. februar 2019.

For å lese mer om støtteordningen og mulighet for å søke her.

 

Publisert 7. september 2018

Kontaktpersoner

 • Espen Aleksander Evjenth

  Organisasjonsrådgiver

  23 31 06 04
  espen@lnu.no

Topp