Open Call: Vi tilhører alle Generation 2030

Nordisk ministerråd etterlyser gode forslag til kommunikasjonstiltak utført av ungdomsaktører i alderen 15–29 år vedrørende de nordiske landenes utfordringer og løsninger for Agenda 2030 og de 17 globale målene for bærekraftig utvikling. De utlyser en støtteordning på 200 000–500 000 DKK for samarbeidsprosjekter om SDGene, i samarbeid mellom minst 3 nordiske land (Norge, Sverige, Danmark, Island, Finland, Færøyene, Åland, Grønland). Istedenfor et nordisk land kan prosjektet omfatte et av de baltiske landene eller Nordvest-Russland.

Søknadsfrist 15. november. For mer informasjon, se nettsidene, eller kontakt Fanny Rehula på fanreh@norden.org.

Publisert 20. september 2018

Topp