Velkommen til rapportlansering!

LNU inviterer deg til frokost og lansering av rapporten Ung Frivillighet 2018 på Kulturhuset 3. oktober.

I en tid hvor det rapporteres om stadig flere stressede ungdommer er barne- og ungdomsorganisasjonene viktigere enn noen gang. De fungerer som fristeder hvor barn og unge kan utfolde seg og lære på egne premisser, uten forventningspresset som forbindes med skole og sosiale medier. Så hvordan står det til med barne- og ungdomsfrivilligheten i Norge nå, og hvordan kan vi sørge for at enda flere barn og unge kan få delta i meningsfulle fritidsaktiviteter?

LNU lanserer rapporten Ung Frivillighet 2018, og inviterer til frokostarrangement på Kulturhuset. Her legger vi frem nøkkeltall om barne- og ungdomsfrivilligheten i Norge, og vil sammen med noen av våre stortingspolitikere diskutere hvordan vi kan forløse enda mer av potensialet som finnes i den unge frivilligheten.

Les mer om lanseringen og trykk attending på Facebook.

#ung frivillighet

Publisert 20. september 2018

Topp