Ønsker du å bidra til mer mangfold og større inkludering i ditt lokalmiljø?

Neste frist for å søke om prosjektstøtte fra LNU Mangfold og inkludering er 1. oktober

Støtteordningen LNU Mangfold og inkludering gir økonomisk støtte til prosjekter som har som mål å bidra til bedre inkludering og større mangfold i samfunnet. Vi ønsker å støtte lokale ungdomsmiljø, fritidsklubber, ungdomshus og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner som gjennom prosjektarbeid vil bidra til å vise at mangfold er et positivt element i samfunnet gjennom deling av kunnskap og aktiv deltakelse.

Made in Tøyen er ett eksempel på prosjekter vi har støttet.

Søkere kan få opp til 75.000 kroner for å realisere sitt prosjekt. Søknadsfristen er 1. Oktober, 1. Mars og 1. Juni hvert år.

Les mer om støtteordningen og mulighet for å søke

#LNU Mangfold og inkludering #søknadsfrist #støtteordning

Publisert 26. september 2018

Topp