Generalsekretær i LNU, Andreas Borud, viser til økt medlemsvekst.

Forventer økt satsning på unge frivillige

På ti år har barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge fått over 100 000 flere medlemmer, viser ny rapport.

Det kommer frem i rapporten «Ung Frivillighet 2018», som ble lansert av Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU) 3. oktober. Rapporten peker på at bedre rammebetingelser for den unge frivilligheten er en av årsakene til veksten, men at det fremdeles er utfordringer som står uløst for den unge frivilligheten.

Styreleder i LNU, Rode Margrete Hegstad, sier det er nødvendig å legge bedre til rette for at organisasjoner kan skape aktiviteter lokalt.  

– Organisasjonene våre er fristeder hvor barn og unge kan oppleve mestring, få venner og hvor deltakelsen skjer uten karaktersetting og innbytterbenk. At stadig flere barn får delta i dette fellesskapet er veldig gledelig. Samtidig vet vi at om vi skal lykkes med å få enda flere inn i aktiviteter trenger vi en fortsatt satsning på den unge frivilligheten.

Hegstad peker på tre konkrete løsninger for å utløse det hun kaller potensialet i den unge frivilligheten.

– Frie midler, spesielt til lokal aktivitet, er viktig. I tillegg har vi fortsatt en vei å gå for å redusere byråkratiet, og for å sikre organisasjonene lokaler til å drive sine aktiviteter. Vi mener dette er noe som må følges opp av regjeringen i frivillighetsmeldingen, som legges frem i desember.

Anette Trettebergstuen deltok på rapportlanseringen, og mener at utviklingen i den unge frivilligheten står ut som et lyspunkt for demokratiet i en tid hvor mange andre trender går i feil retning. Nå må regjeringen komme på banen slik at organisasjonene kan ta nye steg

– Regjeringen har siden 2014 benyttet frivillighetsmeldingen som en unnskyldning for å ikke løfte for den unge frivilligheten. Nå er det på høy tid at regjeringen faktisk leverer.

Rapportens hovedfunn

  • Vekst i barne- og ungdomsorganisasjoner: 100 000 flere medlemmer på ti år
  • Byråkratiet spiser opp ressurser
  • Fortsatt utfordrende med tilgang til lokaler

Les rapporten på LNUs nettsider

#rapport #ung frivillighet

Publisert 4. oktober 2018

Kontaktpersoner

  • Rode Margrete Hegstad

    Leder (i permisjon)

    41 72 52 30
    rode@lnu.no

Topp