Fotballkompis - hvor unge flyktninger spiller fotball sammen med andre unge - er et av prosjektene som har fått støtte gjennom LNU Aktivitetsstøtta - Herreløs arv. Her lader de opp til Norway Cup 2017.

Nominer medlemmer til Tildelingsutvalget for LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv

LNU søker medlemmer til tildelingsutvalget for LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv. Denne støtteordningen skal styrke og stimulere barn og unges deltakelse i frivillige organisasjoner, samt utvikle nye frivillige aktiviteter for unge.

Er du opptatt av å øke deltakelsen blant barn og unge i frivillige organisasjoner? Har du erfaring med gjennomføring av ulike prosjekter i egen organisasjon? Har du lyst til å lære mer om LNU sin forvaltning av støtteordninger? LNU søker medlemmer til tildelingsutvalget for LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv. Denne støtteordningen skal styrke og stimulere barn og unges deltakelse i frivillige organisasjoner, samt utvikle nye frivillige aktiviteter for unge.

LNUs medlemsorganisasjoner kan nominere én kandidat hver til utvalget som vil bestå av totalt 5 medlemmer og ledes av et styremedlem fra LNU.

Som medlem i tildelingsutvalget for LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv må du lese søknader og delta på tildelingsmøter i november og mai, og eventuelt på møter for å behandle klager på vedtak.

Frist for å nominere er 19. oktober 2018.

Det er ønskelig at utvalget har mulighet til å delta på tildelingsmøter 10.12-12.12.18 i forbindelse med hovedtildelingsrunden. 

Har du spørsmål? Kontakt organisasjonsrådgiver Cennet Sener, cennet@lnu.no, tlf: 23 31 05 87.

Nominer en kandidat

Publisert 4. oktober 2018

Kontaktpersoner

  • Cennet Sener

    Organisasjonsrådgiver, LNU Kultur og LNU Aktivitetsstøtta

    23 31 05 82
    cennet@lnu.no

Topp