Rode Margrete Hegstad, Leder i LNU

Solid budsjett for den unge frivilligheten

Venstre og Trine Skei Grande leverer på vegne av frivillige organisasjoner i sitt første budsjett.

Regjeringen leverer et solid budsjett som anerkjenner viktigheten av den unge frivilligheten. Styreleder i LNU, Rode Margrete Hegstad, mener at Trine Skei Grande leverer i sitt første budsjett som kulturminister og at den unge frivilligheten merker en forskjell med Venstre i regjering.

– Regjeringen fortjener skryt for å levere et solid budsjett for frivilligheten. Barne- og ungdomsorganisasjonene vokser, og de trenger trygge rammebetingelser for å kunne fortsette veksten. At regjeringen nå legger trygghet og stabilitet til grunn, bidrar til at enda flere barn og unge kan delta i aktiviteter hvor de kan oppleve fellesskap og mestringsfølelse.

Hegstad trekker spesielt frem økt momskompensasjon som et tiltak som vil være med på å gjøre hverdagen mer forutsigbar, mens satsingen på LNU Kultur vil gi muligheten for at flere kan får utfolde seg i å skape egne kulturprosjekter.

LNU understreker likevel at det er på høy tid at momskompensasjonen blir en mer forutsigbar og regelstyrt ordning, hvor de frivillige organisasjonene på forhånd vet hvor store kostnader de får dekket hvert år.

På tross av et solid budsjett, ser LNU det som nødvendig å ta ytterligere grep for å styrke den voksende unge frivilligheten. Tidligere denne uken lanserte LNU rapporten «Ung Frivillighet 2018», som viser at barne- og ungdomsorganisasjonene har vokst med over 100.000 medlemmer de siste ti årene.

– De sentrale støtteordningene til barne- og ungdomsorganisasjonene må holde følge med denne veksten. Derfor håper vi KrF vil gå inn for å øke grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene i eventuelle budsjettforhandlinger, sier Hegstad.

Publisert 8. oktober 2018

Topp