Har du en idé til et prosjekt som kunne trengt økonomisk støtte?

Fristen for hovedtildelingsrunden for prosjektstøtte til aktiviteter i 2019 fra LNU Aktivitetsstøtta er 15.november 2018.

Støtteordningen LNU Aktivitetsstøtta gir støtte til nasjonale og regionale prosjekter som har som mål å styrke og stimulere barn og unges deltakelse i frivillige organisasjoner. Ordningen har et særlig fokus på å øke deltakelsen til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Videre skal ordningen bidra til utvikling av nye frivillige aktiviteter for barn og unge i organisasjoner. 

Nasjonale og regionale ledd kan søke om støtte til prosjekter for inntil 400 000 kr per prosjekt. Minimumsbeløpet en organisasjon kan søke om til et prosjekt er 50 000 kr. 

Vi oppfordrer alle søkere til å sende inn kladdesøknad til saksbehandler innen rimelig tid for muligheten til å få veiledning før endelig søknad sendes inn. Mal til kladdesøknad finner dere nederst på siden.

Les mer om LNU Aktivitetsstøtta

#aktivitetsstøtta #LNU Aktivitetsstøtta #prosjektstøtte

Publisert 17. oktober 2018

Kontaktpersoner

  • Cennet Sener

    Organisasjonsrådgiver, LNU Kultur og LNU Aktivitetsstøtta

    23 31 05 82
    cennet@lnu.no

Topp