LNU-leder Rode Margrete Hegstad gav sine råd til frivillighetsseminaret på Stortinget. Foto: Frivillighet Norge/Birgitte Heneid

LNUs innspill til statsbudsjettet

Regjeringen presenterte et solid statsbudsjett for den unge frivilligheten. LNU har denne uken vært på høringer på Stortinget for å gi innspill til politikerne om hvordan de kan gjøre statsbudsjettet enda bedre for barn og unge.

Det er svært gledelig at regjeringen gir større forutsigbarhet til barne- og ungdomsorganisasjonene, sa styreleder i LNU Rode Margrete Hegstad til Familie- og Kulturkomiteen, og viste blant annet til økningen i momskompensasjonsordningen som ligger i forslaget til statsbudsjett regjeringen la frem.  

Forutsigbarhet er viktig for den unge frivilligheten, særlig for de mange små og sårbare barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge.

Regjeringen må utvikle en opptrappingsplan for momskompensasjonsordningen som vil gi enda større forutsigbarhet og sikre en rettighetsfestet ordning. Organisasjonene kan da vite på forhånd hvor store kostnader de får dekket hvert år, påpekte Hegstad.

LNU mener at støtteordningen Frifond Organisasjon også må styrkes. Med 100 000 nye medlemskap de siste ti årene, har frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner fått større press på administrativt arbeid, men støtten fra Frifond Organisasjon har ikke økt i samme takt.

Organisasjoner mottar nesten 15 prosent mindre i tilskudd per medlem enn de gjorde i 2013, og vi frykter at veksten i frivilligheten kan stoppe opp hvis denne trenden fortsetter. Resultatet kan bli at færre barn og unge får muligheten til å delta på fritidsaktiviteter, sa Hegstad.   

Ungdoms plass i utviklingspolitikken

Ungdom utgjør mer enn én fjerdedel av verdens befolkning, og er viktige samarbeidspartnere for å nå bærekraftsmålene.

LNU foreslår å opprette støtteordningen Bærekraftsmidlene som skal legge til rette for samarbeidsprosjekter om bærekraftsmålene mellom norske barne- og ungdomsorganisasjoner og deres internasjonale partnere.  

– Vi har gjennom god dialog med Utenriksdepartementet komt et skritt nærmere å realisere en slik ordning, men vi vil at det presiseres at informasjonsstøtten også kan støtte barne- og ungdomsorganisasjoners internasjonale samarbeid, sa Hegstad under høringen i Utenriks- og Forsvarskomiteen.  

Årets samstemthetsrapport fra regjeringen skal ta for seg den videre prosessen i samstemthetsarbeidet. LNU mener at innholdet i rapporten er for vagt og lite forpliktende om regjeringens videre samstemthetsarbeid.

– Det er veldig bra at ungdom er representert i samstemthetsforumet som ble opprettet. Samtidig er det er behov for at arbeidet med samstemthet fylles med reelt innhold, sa Hegstad.

Skole i demokrati, og ikke byråkrati

Styreleder Hegstad kom også med LNUs innspill til frivillighetsseminaret på Stortinget om behovet for forenkling for frivilligheten.

– Organisasjonene og aktivitetene er til for barn og unge, og da sier det seg selv at målet for forenklingspolitikken må være mer tid til aktivitet og felleskap, og at alt annet må bli enklere for å ta opp mindre tid. Den unge frivilligheten er ikke til for å lære unge å forholde seg til et stort og vanskelig byråkrati.

For å gjøre det enklere for organisasjoner å tilby fritidsaktiviteter for barn og unge, mener LNU at det trengs mer frie midler, enklere tilgang til lokaler og forenkling av søknadsprosesser, regelverk og andre byråkratiske ordninger.

– Det beste rådet jeg har til dere er å begynne forenklingsprosessene med å spørre organisasjonene hva de synes er vanskelig og komplisert. Vi har spurt våre medlemmer, og fått en rekke eksempler på ting som kunne blitt gjort enklere, spilte Hegstad inn til forumet.

#høringsinnspill #statsbudsjett

Publisert 19. oktober 2018

Kontaktpersoner

 • Rode Margrete Hegstad

  Leder (i permisjon)

  41 72 52 30
  rode@lnu.no

 • Jan Halvor Vaag Endrerud

  Politisk rådgiver, nasjonale spørsmål

  478 41 640
  halvor@lnu.no

Topp