Kom med innspel til nytt barne- og ungdomspolitiske program

Våren 2019 skal Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar vedta nytt barne- og ungdomspolitisk program. Vi vil gjerne høyre kva din organisasjon meiner.

Vi vil gjerne høyre kva din organisasjon meiner og inviterer alle våre medlemsorganisasjonar til å kome med skriftlege innspel på korleis LNU endå betre kan jobbe for å fremje demokratiske barne- og ungdomsorganisasjonar i Noreg.

Her kan du finne barne- og ungdomspolitiske program 2017-2019.

Send inn dine innspel i dette skjemaet innan 30. oktober.

 

 

#Barne- og ungdomspolitisk program

Publisert 23. oktober 2018

Topp