Tidligere ungdomsdelegater på menneskerettigheter, Bjørn-Kristian Svendsrud og Amanda Gran, holdt innlegg i 3. komité under FNs generalforsamling. Foto: Ragnhild H. Simenstad / FN-delegasjonen i New York

Ungdommens talerør i FN

I tre uker har ungdomsdelegatene Bjørn-Kristian Svendsrud og Amanda Gran talt barn og unges sak på FNs generalforsamling i New York.

– Å holde innlegg i 3. komiteen på vegne av Norge der vi tok opp viktige temaer som angår barn og unge var uten tvil et uforglemmelig øyeblikk, sier Amanda Gran som representerer ANSA.

Amanda og Bjørn-Kristian ble valgt som ungdomsdelegater på tema menneskerettigheter på barne- og ungdomstinget i april og fikk dermed være en del av den norske delegasjonen til FNs generalforsamling. En av oppgavene deres var å holde et innlegg i 3. komité der de blant annet tok opp barneekteskap, LHBTIQ-rettigheter samt barn og unge i konflikt.

Begge ungdomsdelegatene er enige i at det er inspirerende å se representanter fra ulike land med forskjellig bakgrunn og kultur diskutere globale utfordringer på en konstruktiv måte. De er to av ca. 65 ungdomsdelegater i FN, hvor de aller fleste følger generalforsamlingens 3. komité om sosiale, humanitære og kulturelle rettigheter.

– Vi blir godt inkludert i arbeidet som gjøres. Eksempelvis inkluderes vi i forhandlinger om resolusjonstekster, de formelle møtene og sidearrangementer som mer eller mindre kan sies å være små seminarer om viktige globale temaer, sier Bjørn-Kristian, som er formann i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU).

Ungdomsdelegatene til FNs 73. generalforsamling sammen med FNs generalsekretær António Guterres. Foto: UN Photo/Loey Philipe

Amanda og Bjørn-Kristian forteller videre at det har vært travle dager fylt med møter sammen med de andre ungdomsdelegatene hos forskjellige medlemsland, internasjonale organisasjoner og sivilsamfunnet. Noen av temaene de har arbeidet spesielt med er å opprettholde og styrke rettighetene til kvinner, barn og LHBTIQ-personer.

I tillegg har Amanda og Bjørn-Kristian vært aktive i forhandlinger, debatter med FNs spesialutsendinger, samt deltakelse på mottakelser og mindre arrangement med et spesielt fokus på et tema innenfor komiteens hovedområder.

Ungdomsdelegatene Bjørn-Kristian og Amanda under FNs generalforsamling i New York. Foto: Privat

Ungdom bringer viktig kunnskap og perspektiv

Amanda og Bjørn-Kristian forteller at de følte seg godt inkludert i delegasjonen, og at de har fått mulighet til å ta del i og påvirke Norges arbeid i FN. Sammen har de brukt ukene godt og forsøkt å bringe norske barn og unges perspektiv inn i Norges arbeid i FN og i samarbeidet med de andre ungdomsdelegatene.

– Mye går tregt i FN, men dialogen mellom ulike medlemsland er veldig viktig, sier Amanda. De er begge enige om at verden har brukt for FN, men mest av alt bruk for ungdom og deres perspektiver, samt flere mennesker som står opp for beskyttelse og promotering av menneskerettigheter.

– Å få ta del i den norske delegasjonen til FN er en helt spesiell opplevelse som vi vil ta med oss resten av livet. Det er en lærerik og spennende opplevelse å få lov til å representere norske barn og unge i FN, avslutter Bjørn-Kristian og Amanda samstemt. 

#FNs generalforsamling #menneskerettigheter #UNGA #ungdomsdelegater

Publisert 23. oktober 2018

Kontaktpersoner

Topp