Palestinsk og internasjonal ungdom møttes på konferansen «Youth Participate and Youth Decide: Towards Freedom and Justice» for å diskutere unges plass i fredsbygging. Foto: YWCA Palestine

Unge fredsbyggere i Palestina

LNU deltok på konferansen «Youth Participate and Youth Decide: Towards Freedom and Justice» i Ramallah der palestinske og internasjonale deltakere diskuterte ungdoms plass i fredsbygging.

Konferansen ble arrangert i midten av oktober av YWCA Palestina og er en av de første store internasjonale konferansene av og for ungdom som har blitt arrangert om FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2250 på ungdom, fred og sikkerhet.

Resolusjon 2250 oppfordrer stater, sivilsamfunn og andre aktører til å inkludere ungdom i å bygge fredelige, rettferdige og trygge samfunn. Unge i Palestina vokser opp og lever under okkupasjon, og blir jevnlig utsatt for brudd på egne rettigheter. Dette har skapt en desperat og håpløs sitasjon for mange unge som vokser opp i Palestina.

Unge som endringsaktører

Målet med konferansen var å lage en arena der unge kunne komme sammen for å utveksle ideer om hvordan ungdom kan være med på å skape et samfunn der grunnleggende menneskerettigheter respekteres, og der unge får verktøy til å kjempe videre for en fredelig og rettferdig fremtid i Palestina.

For unge i Palestina er ikke Sikkerhetsrådsresolusjon 2250 et kjedelig dokument fremforhandlet av diplomater i New York, men et avgjørende verktøy for å inkluderes i arbeidet med å kjempe for egne rettigheter og for et fredelig og rettferdig samfunn.

Under konferansen fikk deltakerne et innblikk i situasjonen for palestinere som lever under israelsk okkupasjon. I løpet av to dager besøkte de flyktningleirer og separasjonsmuren på Vestbredden, og fikk møte palestinere på Vestbredden og i Jerusalem som har blitt fratatt land og eiendommer av israelske myndigheter og som står i fare for å bli kastet ut fra sine hjem i nær fremtid.

Deltakerne fikk også et innblikk i dagliglivet til palestinere som lever side om side med ulovlige israelske bosettere, og som må gjennom militære sjekkpunkter for å komme seg fra ett sted til et annet.

De to siste dagene av konferansen fant sted i Ramallah, der 150-200 deltakere, både palestinske og internasjonale, utvekslet ideer og erfaringer for å finne måter unge i Palestina kan inkluderes i konfliktløsning og fredsbygging i eget land.

Deltakerne besøkte separasjonsmuren på Vestbredden under konferansen. Foto: Privat

Resolusjon 2250 avgjørende for unge i konfliktsituasjoner

LNU og en rekke barne- og ungdomsorganisasjoner jobber for tiden mye med FNs sikkerhetsråds resolusjon 2250 om ungdom, fred og sikkerhet. Dette er en historisk resolusjon som anerkjenner unge som endringsaktører i konfliktsituasjoner, og som understreker rollen unge kan spille i forebygging av konflikt, konfliktløsning, fredsbevaring og fredsbygging.

Ungdomskonferansen i Palestina viser at resolusjon 2250 ikke er et dokument som ble vedtatt i FN i 2015 og deretter havnet i en skrivebordsskuff, men at dette er et avgjørende verktøy for unge i konfliktsituasjoner som kan brukes for å sikre at unge blir inkludert i fredsprosesser og får være med å skape en fredelig og rettferdig fremtid i eget land.

#Resolusjon 2250 #unge fredsbyggere

Publisert 31. oktober 2018

Topp