Minhaj ungdom fikk støtte fra LNU Mangfold og inkludering i 2017 for å lage en gigantisk fredskonferanse. Foto: Jarand Ullestad

Disse har fått støtte fra LNU Mangfold og inkludering i 2018

Vi har delt ut 2,6 millioner kroner til prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger og deltakelse. Sjekk hvilke prosjekter som har fått støtte. 

LNU Mangfold og inkludering har søknadsfrister 1. mars, 1. juni og 1. oktober hvert år. I 2018 har vi delt ut 2,6 millioner kroner til 45 ulike prosjekter.
 
Støtteordningen er for barn og unge som ønsker å utvikle prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger og deltakelse. Målet med LNU Mangfold og inkludering er å vise at mangfold er et positivt element i samfunnet og hvordan barn og unge på egne premisser kan bidra til økt inkludering samt utfordre diskriminering og fordommer i samfunnet.
 
Neste søknadsfrist for LNU Mangfold og inkludering er 1. mars 2019. Les mer om støtteordningen og hvordan du søker her.
 
 

#LNU Mangfold og inkludering

Publisert 12. november 2018

Oversikt over hvilke prosjekter som har fått støtte fra LNU Mangfold og inkludering i 2018

Kontaktpersoner

  • Cennet Sener

    Organisasjonsrådgiver, LNU Kultur og LNU Aktivitetsstøtta

    23 31 05 82
    cennet@lnu.no

Topp