Kunskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og LNU-leder Rode Hegstad underskrev et brev der de oppfordrer kommuner til å gi barne- og ungdomsorganisasjoner tilgang til skolelokaler Foto: LNU

Oppfordrer kommunene til å møte ungdommen med åpne dører

Fredag 16. november underskrev kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og LNU-leder Rode Hegstad et brev til landets kommuner der de oppfordrer kommunene om å gi barne- og ungdomsorganisasjoner tilgang til skolelokaler.

– Dette er et viktig gjennomslag som vil gjøre det enklere for barne- og ungdomsorganisasjonene å skape gode fritidstilbud for barn og unge over hele landet, sier LNU-leder Rode Margrete Hegstad.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner underskrev brevet fra regjeringen sin side. LNU-lederen berømmer Kunnskapsdepartementet og kunnskaps- og integreringsministeren for det gode samarbeidet. Hun håper at flere vil støtte oppfordringen de sender ut til landets kommuner.

– Vi er veldig glade for at regjeringen ser hvor viktig det er for barne- og ungdomsorganisasjonene å ha enkel tilgang til skoler og offentlige bygg. Nå håper vi at kommunene tar oppfordringen om å åpne dørene for den unge frivilligheten.

I brevet skriver LNU og regjeringen at barne- og ungdomsorganisasjoner bør få kunne bruke offentlige lokaler til sine møter, samlinger og aktiviteter på lik linje med andre organisasjoner. Noen kommuner har allerede funnet gode løsninger på de praktiske spørsmålene som oppstår ved utleie og utlån av lokaler. Det er dessverre ikke tilfellet alle steder.

I rapporten Ung Frivillighet 2018 kartla LNU behovet for å gjøre lokaler mer tilgjengelig for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Der kom det blant annet frem at organisasjoner måtte ringe over 50 skoler for å finne et sted hvor man kunne arrangere LAN-party. Andre måtte betale opp mot 20 000 kroner i leie for å låne et lokale for en helg.

Tilgang til skoler og andre offentlige bygninger er svært viktig for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Barne- og ungdomsfrivilligheten har ofte få ressurser og få ansatte. Jakten på lokaler kan være en stor tidstyv for allerede hardt presset ansatte og frivillige og for mange organisasjoner kan det være forskjellen på å kunne gjennomføre et arrangement eller ikke.

– Frivilligheten skaper store verdier i kommuner over hele landet. Lag og organisasjoner er viktige arenaer der barn og ungdom kan oppleve mestring og både erfare og utøve demokrati. Mange kommuner, etatsledere og skoleledere har gått i front for å lage gode løsninger for utlån av lokaler, og nå skal vi få med oss resten også, sier Hegstad.

Publisert 16. november 2018

Kontaktpersoner

  • Rode Margrete Hegstad

    Leder (i permisjon)

    41 72 52 30
    rode@lnu.no

Topp