LNU lanserer kampanjen "Sara's Phone" som setter fokus på unge som fredsbyggere i områder med krig og konflikt og FNs Sikkerhetsråds resolusjon 2250 om ungdom fred og sikkerhet.

Ungdom er løsningen for varig fred

LNU lanserer kampanjen “Sarah’s phone” som setter fokus på unge som fredsbyggere i krig og konflikt. - Ungdom er løsningen for varig fred, hvis vi får være med, sier LNU-leder Rode Hegstad.

600 millioner unge lever i krig og konflikt, noe som utgjør 40 prosent av de som lever i krigsherjede områder. En av disse er “Sarah” som kjemper for en bedre fremtid for seg selv og landet sitt. Gjennom telefonen til “Sarah” viser kampanjen hvordan ungdom ikke er passive ofre, men spiller en aktiv rolle i å bygge fred og løse konfliktene de lever i.

– Ungdom er blant dem som rammes aller hardest i verdens kriger, men samtidig blir de utelatt fra fredsprosesser. Vi kan ikke godta at en gruppe som utgjør én fjerdedel av verdens befolkning ikke blir hørt i spørsmål om krig og konflikt.

FNs sikkerhetsråd vedtok resolusjon 2250 om ungdom, fred og sikkerhet i desember 2015. Den forplikter alle land i FN, også Norge, til å jobbe for at unge skal bli inkludert i fredsprosesser. Gjennomføringen av resolusjonen lar derimot vente på seg, og Finland er det eneste av FNs 193 medlemsland som har begynt arbeidet med å implementere resolusjonen.

– Norge må være en pådriver for å sikre unges deltakelse i fredsprosesser og i fredsbygging. Innsatsen Norge har gjort på likestilling og kvinners plass i fredsarbeid har gjort oss til et foregangsland internasjonalt. Nå kan vi bli et foregangsland innen ungdomsrepresentasjon også, sier Hegstad   

I mange sårbare stater utgjør ungdom flertallet av befolkningen, og i enkelte land er ungdomsandelen så høy som 80 prosent. En veldig ung befolkning blir ofte forbundet med økt risiko for væpnede konflikter. En studie fra United Network og Young Peacebuilders (UNOY) viser derimot at inkludering av ungdom i fredsprosesser styrker demokratiet, reduserer vold og bidrar til mindre diskriminering.

– Ungdom kjenner sin egen situasjon best, og når ungdom får være med i samtalen gir det perspektiver som ellers ville gått tapt. Inkludering av ungdom øker sjansen for varig fred, sier LNU-lederen

Kampanjen lanseres på Frokost, fred og sikkerhet 19. november på Kulturhuset i Oslo. 

Om LNU

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), er et samarbeidsorgan for barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. LNU er en paraplyorganisasjon for 97 norske barne- og ungdomsorganisasjoner, med til sammen 450.000 medlemsskap. Medlemsorganisasjonene er demokratiske og frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, og representerer et stort mangfold av aktiviteter og verdier. På vegne av medlemsorganisasjonene våre arbeider vi med tre hovedoppgaver: politikk, kompetanse og støtteordninger.

#2250 #Sara's Phone

Publisert 16. november 2018

Kontaktpersoner

  • Rode Margrete Hegstad

    Leder (i permisjon)

    41 72 52 30
    rode@lnu.no

Topp