Vi søker medlemmer til tildelingsutvalget for LNU Demokratimidlene

Nominer medlemmer til tildelingsutvalget for LNU Demokratimidlene 2019

Er du opptatt av Eurasia og demokratiarbeid? Eller har du erfaring med internasjonalt arbeid og prosjektstyring? Da er du aktuell som medlem til tildelingsutvalget for LNU Demokratimidlene.

Tildelingsutvalget for LNU Demokratimidlene har ansvar for å fordele midler for støtteordningen LNU Demokratimidlene. LNUs medlemsorganisasjoner kan nominere én kandidat hver til utvalget. Utvalget består av fem medlemmer og ledes av et styremedlem fra LNUs styre. Som medlem i utvalget møter du to til tre ganger i året (avhengig av om det er restmidler). Hvert møte foregår vanligvis på ettermiddag/kveld og varer ca. 1- 2 timer, avhengig av antall søknader.

Som medlem av et tildelingsutvalg vil du:

  • lære om søknadsskriving, prosjektstyring og organisasjonsutvikling
  • få god kjennskap til spennende prosjekter i barne- og ungdomsorganisasjonene
  • opplæring i LNUs forvaltning av støtteordninger
  • erfaring med å vurdere prosjekt og bevilge støtte
  • bli kjent med andre organisasjoner og bygge nettverk
  • kunne legge til et attraktivt punkt på cv-en og få med deg en god attest.

Som medlem av et tildelingsutvalg forplikter du deg til å:

  • sette deg inn i retningslinjene for den spesifikke støtteordningen
  • sette deg inn i LNUs forvaltningsmanual (opplæring vil bli gitt)
  • lese og sette deg godt inn i søknader og innstilling fra saksbehandler i forkant av tildelingsmøtet
  • delta på samtlige tildelingsmøter og bidra aktivt i diskusjoner og vurdering av samtlige søknader

Fyll inn dette skjemaet for å nominere din kandidat. Frist for å nominere er 1. februar 2019.

Har du spørsmål? Kontakt internasjonal rådgiver Josefin Ryde, josefin@lnu.no,  tlf. 23 31 06 09.

Publisert 22. november 2018

Kontaktpersoner

Topp