Vi søker medlemmer til tildelingsutvalget for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør. Foto: Rød Ungdom

Nominer medlemmer til tildelingsutvalget for Infostøtta

Vi trenger medlemmer til tildelingsutvalget for Infostøtta! Er du opptatt av Nord/Sør-spørsmål og informasjonsarbeid og har erfaring internasjonalt arbeid og prosjektstyring i egen organisasjon? Da er det kanskje deg vi søker!

Utvalget har ansvar for å fordele midler for støtteordningen LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør. LNUs medlemsorganisasjoner kan nominere én kandidat hver til utvalget. Utvalget består av 5 medlemmer. Som medlem i tildelingsutvalget Nord/Sør må du møte på totalt 5–8 møter (avhengig av om det har kommet inn søknader). Hvert møte foregår på ettermiddag/kveld og varer ca. 1–2 timer, avhengig av antall søknader.

Som medlem av et tildelingsutvalg vil du:

  • lære mye om søknadsskriving, prosjektstyring og organisasjonsutvikling
  • få god kjennskap til spennende prosjekter i barne- og ungdomsorganisasjonene
  • få opplæring i LNUs forvaltning av støtteordninger
  • få erfaring med å vurdere prosjekt og bevilge støtte
  • bli bedre med kjent med andre organisasjoner og bygge nettverk
  • kunne legge til et attraktivt punkt på CV-en og få med deg en god attest

Som medlem av et tildelingsutvalg forplikter du deg til å:

  • sette deg inn i retningslinjene for den spesifikke støtteordningen
  • sette deg inn i LNUs forvaltningsmanual (opplæring vil bli gitt)
  • lese og sette deg godt inn i søknader og innstilling fra saksbehandler i forkant av tildelingsmøtet
  • delta på samtlige tildelingsmøter og bidra aktivt i diskusjoner og vurdering av samtlige søknader

Nominer din kandidat til tildelingsutvalget for Informasjonsstøtten Nord/Sør her. Frist for å nominere er 1. februar 2019.

Har du spørsmål? Kontakt internasjonal rådgiver Josefin Ryde, josefin@lnu.no / tlf. 23 31 06 09. 

#Infostøtta Nord/Sør #tildelingsutvalg

Publisert 23. november 2018

Kontaktpersoner

Topp