Foto: LNU

Lovende kulturmelding for den unge frivilligheten

Demokrati, dannelse og deltakelse var nøkkelordene da kulturminister Trine Skei Grande la frem den nye kulturmeldingen på fredag. Det lover godt for den unge frivilligheten.

Store forventninger var knyttet til den nye kulturmeldingen, og på fredag kunne kulturminister Trine Skei Grande endelig legge frem resultatet. På litt under 100 sider settes retningen for norsk kulturpolitikk de neste årene. Demokrati, dannelse og deltakelse er de sentrale nøkkelordene. Det lover godt for en ung frivillighet som bygger på nettopp det at barn og unge skal kunne delta på aktiviteter som de selv får være med og påvirke.

Kulturministerens engasjement for barn og unges mulighet til å oppleve kultur av høy kvalitet kom tydelig frem da hun la frem meldingen. Hun ga klart uttrykk for at hun er lei av at forebygging av vold, drikking eller andre samfunnsproblemer brukes som argumentasjon for å bruke penger på kultur for unge. Vi behandler jo aldri voksne på den måten.

Opera i Bjørvika ble ikke bygget for at voksne ikke skulle slåss og drikke. Den ble bygget for å oppleve fantastisk musikk. På samme måte må vi ta barn og ungdom på alvor og ikke redusere deres kulturopplevelser til å handle om forebygging.

Rode Margrete Hegstad, Leder i LNU

Barn og unge skal ikke bare få oppleve fantastisk kultur, de skal også kunne skape den. I talen sin fremhevet kulturministeren at barn og unge må få skape kultur på sine egne premisser. Det er gledelig at kulturmeldingen ikke bare ser på barn som passive mottakere, men som aktive deltakere og utøvere. I den unge frivilligheten finnes mange eksempler på hvordan barn og unge skaper kultur på sine egne premisser, og jeg håper dette vil få enda mer fokus i oppfølgingen av meldingen videre.

Kulturminister Trine Skei Grande viser at hun forstår verdien av at barn og unge ikke bare skal se på og oppleve kultur, men at de også skal være med og skape kultur på sine egne premisser. Det lover godt for oss i den unge frivilligheten når kulturministeren fremover skal legge frem både en frivillighetsmelding og en melding om barne- og ungdomskultur.

Av Rode Hegstad, leder i LNU

#Kulturmeldingen

Publisert 26. november 2018

Kontaktpersoner

  • Rode Margrete Hegstad

    Leder (i permisjon)

    41 72 52 30
    rode@lnu.no

Topp