Måned: desember 2018

  • Kom på veiledningsverksted!

    Ønsker dere tilbakemelding på prosjektsøknaden? Eller bare lufte prosjektidéen med en saksbehandler? Da bør du komme på lunsj og veiledningsverksted for alle søkere på LNUs prosjektstøtteordninger!

  • En ukjent sportsperle

    En helg i november var 40 barn og unge samlet for å delta på et fullpakket program bestående av forskjellige capoeira-aktiviteter i Oslo. Det var rytme, høye spark og mye latter blant deltakerne.

  • Nå er frivillighetsmeldingen her

    Frivillighetsmeldingen legger et godt grunnlag, men den unge frivilligheten trenger flere praktiske løsninger om ambisjonene skal nås.

Topp