Kulturministeren presenterte en kulturmelding med mange gode signaler for den unge frivilligheten. Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge

En frivillighetsmelding for en enklere hverdag

Kulturminister Trine Skei Grande presenterte i dag hovedpunktene fra en frivillighetsmelding som kan gjøre hverdagen enklere for flere hundre tusen unge frivillige over hele landet.

Med store deler av den norske frivilligheten til stede, presenterte kulturminister Trine Skei Grande hovedpunktene i den nye Frivillighetsmeldingen under frivillighetens dag. Hun nevnte flere av LNU sine kjernesaker da hun la frem hva hun prioriterer i frivillighetsmeldingen som blir lagt frem på fredag.

– Kulturministeren kommer med flere positive signaler om viktige saker for den unge frivilligheten, som tilgang til lokaler og forenkling av støtteordninger. Det gir oss forventninger om at det kommer gode løsninger i meldingen når den legges frem på fredag, sier LNU-leder Rode Hegstad.

Ønsker tilgang til statlige lokaler

Kulturministeren vil utrede muligheten for at frivilligheten kan få tilgang til lokaler i statlige bygg. Mange barne- og ungdomsorganisasjoner møter i dag stengte dører hos kommunene når de vil låne skolelokaler til sine aktiviteter.

Jakten på lokaler kan være en stor tidstyv for allerede hardt pressede ansatte og frivillige, og for mange organisasjoner kan det være forskjellen på å kunne gjennomføre et arrangement eller ikke.

– Vi er veldig glade for at kulturministeren ønsker at barne- og ungdomsorganisasjonene skal få tilgang til statlige lokaler. Det er et sterkt signal til kommunene om at de bør åpne skolelokalene sine for den unge frivilligheten, sier Rode Hegstad.

Forenkling for den unge frivilligheten

Ett av hovedbudskapene til kulturministeren var at man skal gjøre hverdagen enklere for frivilligheten. Det skal blant annet innføres flerårige støtteordninger. Det er viktig, fordi det vil gi barne- og ungdomsorganisasjonene mindre byråkrati og mer forutsigbarhet i den daglige driften.

Selve søknadsprosessen skal også bli enklere. Kulturministeren ønsker å styrke frivillighetsregisteret, et verktøy hun mener viktig og for lite brukt. Det kan bidra til at organisasjonene vil slippe å sende den samme informasjonen til staten flere ganger i løpet av et år.

– For den unge frivilligheten er det helt avgjørende med enkle løsninger. Mindre byråkrati betyr mer tid til å skape aktivitet for barn og unge som ønsker å dyrke sine interesser og engasjement på sine egne premisser.

Publisert 5. desember 2018

Kontaktpersoner

  • Rode Margrete Hegstad

    Leder (i permisjon)

    41 72 52 30
    rode@lnu.no

Topp