Tidligere ungdomsdelegater på menneskerettigheter, Bjørn-Kristian Svendsrud og Amanda Gran, holdt innlegg i 3. komité under FNs generalforsamling. Foto: Ragnhild H. Simenstad / FN-delegasjonen i New York

LNU søker to nye ungdomsdelegater

Vil du jobbe med klima- eller utdanningsspørsmål i FN? Søk innen 21. desember!

Hvert år sender LNU ungdomsdelegater til en rekke FN-møter for å representere LNUs politikk og for å være barn og unges representant inn i FN og pågående internasjonale prosesser. 

Nå søker vi to nye ungdomsdelegater med enten klima eller utdanning som fagfelt! Klimadelegaten skal følge klimaforhandlingene, mens ungdomsdelegaten med utdanning som fagfelt skal følge UNESCOs arbeid med utdanning. Søknadsfristen er 21. desember.

Finn fram:

  1. Ungdomsdelegat med klima som fagfelt
  2. Ungdomsdelegat med utdanning som fagfelt
  3. Hva vil det si å være ungdomsdelegat?
  4. Søknadsskjema

 

Ungdomsdelegat med klima som fagfelt

Klimadelegaten får mulighet til å delta som sivilsamfunnsrepresentant i mellomforhandlingene i Bonn, Tyskland og på klimatoppmøte COP25 (sted er ikke bestemt enda).

Oppfølgingen av Paris-avtalen fra 2015 er det viktigste som skjer i klimaforhandlingene nå framover. Alle barn og unge har rett til å vokse opp i et rent miljø og et trygt klima. Dagens klimapolitikk påvirker både framtiden og hverdagen for barn og unge i hele verden, og derfor bør barn og unge også ha innflytelse på alle politiske beslutninger som ta om klima og miljø. Den norske ungdomsdelegaten på klima vil være LNUs lobbyist i FN og blant norske myndigheter for å sikre en stadig mer ambisiøs, rettferdig og bindende klimapolitikk.

Ungdomsdelegaten fra LNU har de siste årene fokusert på utslippskutt, tap og skade, klimatilpasning og klimafinansiering, men dette har man handlingsrom til å forme selv som delegat, i tråd med LNUs styringsdokumenter.

Lever søknad, CV og nominasjonsbrev via dette skjemaet.

Se filmen om hva klimadelegaten i 2017, Matilde Clemetsen, tenkte før hun reiste til klimaforhandlingene: 

 

Ungdomsdelegat med utdanning som fagfelt

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Annet hvert år arrangeres UNESCOs generalkonferanse i Paris, og det er til denne konferansen høsten 2019 LNU søker delegat til.

UNESCO har fått en særdeles viktig rolle i oppfølging av FNs bærekraftsmål, gjennom arbeidet som gjøres for å måle progresjon på utdanningsfeltet. Ungdomsdelegaten på utdanning har tidligere særlig jobbet med oppfølgingen av FNs bærekraftsmål 4 om utdanning, og Globalkonvensjonen som skal sørge for et felles globalt rammeverk for hvordan man godkjenner høyere utdanning fra andre utdanningssystem. LNU søker nå en ungdomsdelegat på utdanning for 2019, med interesse for UNESCOs mandatområder.

Lever søknad, CV og nominasjonsbrev via dette skjemaet

 

Hva vil det si å være ungdomsdelegat?

Ungdomsdelegatene er representanter for LNUs medlemmer og LNUs politikk. En av de viktigste oppgavene dine er å fremme LNU sin politikk inn mot aktuelle myndigheter og og delegasjoner, og å samarbeide med andre ungdomsdelegater for å sette barn og unge på dagsorden i FN. Du kan lese mer om de nåværende ungdomsdelegatene her.

Å være delegat betyr å inneha et tillitsverv i LNU som går over 12 måneder. Delegatene deltar i LNUs arbeidsgruppe på FN-spørsmål (AgFN) og representerer LNU der det er relevant. Dette gjelder først og fremst internasjonale møter i FN, men også aktuelle møter i Norge samt så tett kontakt med det aktuelle departementet som mulig.

Kandidatene må enten bo i Oslo-området, eller få sin organisasjon til å dekke eventuelle reiseutgifter som er knyttet til opplæring og skolering hos LNU (inkludert deltakelse i arbeidsgruppa for FN-spørsmål) da LNU ikke har midler til dette, og departementene ikke dekker slik virksomhet. Man må være 18 år for å søke, og kandidater under 26 år vil bli prioritert. 

Søknadsfristen er 21. desember. Søknadsskjemaet, samt muligheten til å laste opp CV og nominasjonsbrev finner du her. Nominasjonsbrevet er bare et enkelt brev fra medlemsorganisasjonen som nominerer deg der de bekrefter sin nominasjon.

 

 

Søknadsskjemaet finner du her

#FN #klima #ungdomsdelegat #utdanning

Publisert 7. desember 2018

Kontaktpersoner

Topp