Den nye frivillighetsmeldingen ble lagt frem på fredag. Foto: LNU

Nå er frivillighetsmeldingen her

Frivillighetsmeldingen legger et godt grunnlag, men den unge frivilligheten trenger flere praktiske løsninger om ambisjonene skal nås.

– Vi er glade for å ha en kulturminister som setter pris på og forstår den unge frivilligheten. Det kommer gode signal for barne- og ungdomsorganisasjonene, men vi er bekymra for at vi ikke når målene med de tiltakene som ligger i denne meldinga, sier LNU-leder Rode Hegstad.

Kulturminister Trine Skei Grande viser med denne frivillighetsmeldingen at hun forstår hvor viktig det er for barn og unge å kunne delta på meningsfulle fritidsaktiviteter, knytte sosiale nettverk og oppleve fellesskap gjennom deltakelse i organisasjoner og frivillig innsats.

– Det er særlig bra at meldingen slår fast at frivilligheten skal være fri fra politisk styring. Den unge frivilligheten styrkes ikke gjennom å måtte løse oppgaver for staten, men ved at den får sterke nok rammebetingelser til at flere barn og unge kan delta og selv få bestemme over egen fritid.

I meldingen blir flere gode forenklingstiltak løftet frem. Vi er særlig glade for mulighet til flerårig støtte, en ny frivillighetserklæring med vekt på medvirkning og at Frifond fortsatt skal være en sterk og enkel ordning som forvaltes av frivilligheten. I tillegg er det bra at man skal komme i mål med tiltakene innen frivillighetens år 2022.

Trenger flere tiltak

Et område som LNU mener at det haster å finne løsninger på er barne- og ungdomsorganisasjonenes tilgang til lokaler. Jakten på lokaler kan være en stor tidstyv for allerede hardt presset ansatte og frivillige, og for mange organisasjoner kan det være forskjellen på å kunne gjennomføre et arrangement eller ikke.

I meldingen varsler departementet at de skal kartlegge hvilke statlige bygg som kan gjøres tilgjengelige for frivilligheten, men Hegstad påpeker at det ellers mangler konkrete tiltak om hvordan kommunene kan tilrettelegge for at frivilligheten får innpass lokalt.

– Det er positivt at staten skal se på egne bygg og vurdere om de kan gjøres tilgjengelige for frivilligheten, men det er hos kommunene utfordringen ligger. En nasjonal portal for utleie av lokaler ville vært et stort steg i riktig retning, men slike tiltak er ikke nevnt i meldingen.

LNU mener også at det er behov for flere tiltak som bidrar til forenkling og digitalisering. For mange organisasjoner spiser søknadsskriving og rapportering opp svært mye ressurser som kunne blitt brukt til å skape gode tilbud til barn og unge over hele landet. Ofte må man sende den samme informasjonen flere ganger i løpet av et år. Dette går spesielt utover barne- og ungdomsorganisasjoner med små ressurser og få ansatte.

– I dag kan man betale vafler på loppemarkedet og medlemskap i organisasjonene med Vipps. Da bør vi også klare å få på plass digitale løsninger for å søke på støtteordninger.

Det er nå jobben starter

Fremleggelsen av frivillighetsmeldingen er kun første steg i den politiske prosessen. Til våren skal meldingen behandles på stortinget av familie- og kulturkomiteen, en prosess LNU naturligvis vil følge opp tett.

– Vi ser at Regjeringen ønsker å styrke den unge frivilligheten med denne frivillighetsmeldingen. Det er nå jobben starter i Stortinget, og vi håper vi at Krf vil bidra til flere gode løsninger for den unge frivilligheten.

Publisert 7. desember 2018

Topp