LNU søker ungdomsdelegat til FN på likestilling

Vil du jobbe med likestilling i FN? Vi søker nå en ungdomsdelegat med likestilling som fagfelt som blant annet vil delta i den norske delegasjonen til FNs kvinnekommisjon (CSW) i mars. Søk innen 4. januar!

Hvert år sender LNU ungdomsdelegater til en rekke FN-møter og fora for å representere LNUs politikk og for å være barn og unges representanter i internasjonal politikk.

LNU søker nå en ungdomsdelegat med likestilling som fagfelt. Delegaten vil delta i den norske delegasjonen til FNs kvinnekommisjon (CSW) i mars. Søknadsfristen er 4. januar.

Ungdomsdelegat med likestilling som fagfelt

Ungdomsdelegaten som skal jobbe med likestilling får delta på The Commission on the Status of Women (CSW) i New York 11. til 15. mars 2019.

The Commission on the Status of Women er FNs hovedorgan for å fremme likestilling mellom kjønnene og bedre kvinners situasjon. Kommisjonen er en av de faste kommisjonene under FNs Economic and Social Council (ECOSOC), og møtes hvert år i mars. I 2019 er det satt to temaer for arbeidet i kommisjonen.

Hovedtema: Social protection systems, access to public services and sustainable infrastructure for gender equality and the empowerment of women and girls;
Tema som skal evalueres: Women’s empowerment and the link to sustainable development

I tillegg til deltakelse på CSW i New York legges det opp til forberedende arbeid med Norges prioriteringer i delegasjonen i forkant av møtet, samt deltakelse i LNUs arbeidsgruppe for FN-spørsmål (AgFN) i delegatperioden.

Her kan du lese mer om CSW.

Lever søknad, CV og nominasjonsbrev via dette skjemaet.

Hva vil det si å være ungdomsdelegat?

Ungdomsdelegatene er representanter for LNUs medlemmer og LNUs politikk. En av de viktigste oppgavene dine er å fremme LNU sin politikk inn mot aktuelle myndigheter og og delegasjoner, og å samarbeide med andre ungdomsdelegater for å sette barn og unge på dagsorden i FN. Du kan lese mer om de nåværende ungdomsdelegatene her.

Å være delegat betyr å inneha et tillitsverv i LNU som går over 12 måneder. Delegatene deltar i LNUs arbeidsgruppe på FN-spørsmål (AgFN) og representerer LNU der det er relevant. Dette gjelder først og fremst internasjonale møter i FN, men også aktuelle møter i Norge samt så tett kontakt med det aktuelle departementet som mulig.

Kandidatene må enten bo i Oslo-området, eller få sin organisasjon til å dekke eventuelle reiseutgifter som er knyttet til opplæring og skolering hos LNU (inkludert deltakelse i arbeidsgruppa for FN-spørsmål) da LNU ikke har midler til dette, og departementene ikke dekker slik virksomhet. Man må være 18 år for å søke, og kandidater under 26 år vil bli prioritert. 

Søknadsfristen er 4. januar. Søknadsskjemaet, samt muligheten til å laste opp CV og nominasjonsbrev finner du her. Nominasjonsbrevet er bare et enkelt brev fra medlemsorganisasjonen som nominerer deg der de bekrefter sin nominasjon.

Søknadsskjemaet finner du her

 

#CSW #FN #likestilling #ungdomsdelegat

Publisert 17. desember 2018

Topp