Vi søker medlemmer til tildelingsutvalgene til LNU Demokratimidlene, LNU Informstøtta Nord/Sør og LNU Kultur. Foto: Natur & Ungdom

Vil du være med og dele ut støtte til prosjekter?

Å sitte i et tildelingsutvalg gir deg unik erfaring med søknadsskriving, prosjektstyring og organisasjonsutvikling. Vi søker nå medlemmer til tildelingsutvalgene til støtteordningene LNU Demokratimidlene, LNU Informasjonsstøtta og LNU Kultur. Nominer din kandidat her!

Det å være med i utvalget gir mulighet til å engasjere seg og få erfaring med forvaltning av større summer. Du får innsikt i søknadsprosesser hos tilskuddsgivere og blir kjent med å lese søknader opp mot retningslinjer. I tildelingsutvalgene blir du også kjent med folk fra andre organisasjoner som er interessert i det samme som deg.

Man sitter i tildelingsutvalget for et tildelingsår av gangen, og ved å bli med i utvalget forplikter du deg til å delta på alle tildelingsmøtene til støtteordningen. Alle LNUs medlemsorganisasjoner kan nominere én kandidat hver.  

Nå søker vi medlemmer til tildelingsutvalgene til tre ulike støtteordninger. Trykk på lenkene under for å lese mer om ordningene og nominere kandidater til tildelingsutvalget.

LNU Informasjonsstøtta Nord/Sør gir støtte til informasjonsarbeid i Nord/Sør-spørsmål. Hvis du er opptatt av Nord/Sør-spørsmål og har erfaring med internasjonalt arbeid og prosjektstyring i egen organisasjon, passer dette tildelingsutvalget perfekt for deg!

LNU Demokratimidlene er rettet mot Eurasia og demokratiarbeid. Denne ordningen passer også perfekt for kandidater som er opptatt av internasjonalt arbeid og demokratiutvikling.

LNU Kultur deler ut støtte til prosjekter innen musikk, dans, drama, kunst, litteratur, film, kulturminner, digital kultur og spill. Hvis du er interessert i kutlur og har erfaring med kulturprosjekt er det kanskje deg vi søker til tildelingsutvalget til LNU Kultur.

Publisert 14. januar 2019

Topp