LNU-leder Rode Hegstad har store forventninger til den nye regjeringen. Foto: LNU

Store forventninger til den nye regjeringen

- Vi har tydelige forventninger til at den nye regjeringen prioriterer å skape enda bedre rammevilkår og forenkle hverdagen til den unge frivilligheten, sier LNU-leder Rode Hegstad.

På torsdag ble en ny plattform for regjeringen bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti presentert.

– Krf har lenge kjempet for barne- og ungdomsorganisasjonene på Stortinget, så vi har store forventninger om at de prioriterer barne- og ungdomsfrivilligheten i regjering. Etter at Venstre gikk i regjering har de vist at de er et parti som prioriterer den unge frivilligheten, og vi forventer det samme av Krf.

Videre mener Hegstad at det er et godt utgangspunkt at de slår fast i regjeringsplattformen at de vil prioritere barne- og ungdomsaktivitet og legge til rette for bredde og mangfold gjennom gode støtteordninger for frivilligheten.

I regjeringsplattformen står det blant annet er at man skal bedre rammevilkårene for barne- og ungdomsorganisasjonene og at frivilligheten skal være friere fra politiske styring. Regjeringen følger dermed opp de positive signalene frivilligheten fikk i frivillighetsmeldingen og kulturmeldingen som kulturminister Trine Skei Grande la frem på slutten av fjoråret.

– For å nå målene om en frivillighet med bedre rammevilkår og som er friere fra politisk styring, trenger vi en sterk Frifond-ordning og en fortsatt satsning på den nasjonale grunnstøtten, sier Hegstad.

Vil inkludere ungdom i fredsbygging

Den nye regjeringen ønsker også at ungdom skal få en større plass i fredsbyggende arbeid. Ungdom utgjør 40 prosent av de som bor i krigsherjede områder, og er blant dem som rammes aller hardest i verdens kriger og konflikter. Samtidig blir de holdt utenfor når man skal finne løsningene.

I 2015 vedtok FNs Sikkerhetsråd resolusjon 2250 om ungdom, fred og sikkerhet, som forplikter alle FNs medlemsland til å arbeide for at ungdom blir inkludert i fredsprosesser. Få land har likevel fulgt opp med konkrete tiltak for å implementere resolusjonen.

– Vi er glade for at regjeringen ser verdien av ungdomsmedvirkning også i utenrikspolitikken. For at denne medvirkningen skal bli reell, trenger vi en nasjonal handlingsplan for implementeringen av resolusjon 2250 om ungdom, fred og sikkerhet, sier Hegstad.

Publisert 18. januar 2019

Kontaktpersoner

 • Rode Margrete Hegstad

  Leder (i permisjon)

  41 72 52 30
  rode@lnu.no

 • Jan Halvor Vaag Endrerud

  Politisk rådgiver, nasjonale spørsmål

  478 41 640
  halvor@lnu.no

Topp