Her er det nye LNU-styret. Fra venstre: Ann Helen Skaanes, Svend Aspaas, Tor-Martin Torbergsen, Simon Skjerven, Alizamin Jafarli, Anges Skagermo, Benjamin Skiaker Mystad og Hilde Sandvær. Foran står styreleder Rode Hegstad. Isa Isene, Hedda Gudim og Magnus S. Strømseth var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Jarand Ullestad/LNU

Vil du styre LNU?

På Barne- og ungdomstinget skal vi blant annet velge styreleder, styremedlemmer og kontrollkomité. Fristen for å nominere kandidater er 25. februar

LNUs valgkomité er i disse dager på jakt etter gode kandidater til LNUs styre og styrende organer. De ser etter kandidater fra LNUs medlemsorganisasjoner. Fristen for å nominere er 25. februar 2019.

Disse skal velges

Alle organisasjoner som har fullt medlemskap eller etableringsmedlemskap i LNU kan nominere kandidater til verv. I 2019 er disse vervene på valg:

 • Én styreleder (toårig valgperiode)
 • Fire styremedlemmer (toårig valgperiode)
 • To varamedlemmer til styret (ettårig valgperiode)
 • To medlemmer til kontrollkomiteen (toårig valgperiode)
 • Ett medlem til klageutvalget (toårig valgperiode)
 • Seks medlemmer til valgkomiteen (ettårig valgperiode)

Nominasjoner gjøres via nominasjonsskjemaet du finner nederst på denne siden. Skjemaet, samt den nominerte kandidatens CV, sendes til valgkomite@lnu.no eller lnu@lnu.no innen 25. februar 2019. Intervjuer gjennomføres i uke 9 og 10.

Husk at kandidater må nomineres av en av LNUs medlemsorganisasjoner. Kandidater må være nominert fra organisasjoner med ordinært medlemskap eller etableringsmedlemskap. Er du usikker på hva slags medlemskap din organisasjon har? Se oversikten her

LNU vil i midten slutten av januar sende ut ordinær innkalling til møtet. Vi håper mange organisasjoner velger å benytte seg av nominasjonsretten i forbindelse med årets valg og gleder oss til å møte dere på Barne- og ungdomstinget på Røde Kors Konferansesenter i Oslo 26. april 2019.

Styret

Som styremedlem vil man være med å påvirke arbeidet og prioriteringene som gjøres i LNU, på vegne av både seg selv og den medlemsgruppa organisasjonen man representerer tilhører. Det er en unik mulighet til å være en del av en stor paraplyorganisasjon som jobber med politisk påvirkning, forvaltning og kompetanseheving.

Det er viktig at de som stiller til valg til styret har mulighet til å delta på styremøtene og bidra i LNUs nasjonale og internasjonale politiske arbeid. Det er også ønskelig at styremedlemmene kan bidra i LNUs kursopplegg, som representanter i arbeidsgruppene, eller i den kontinuerlige utviklingen av LNUs virksomhet. Mulighet til å bruke tid utover styremøtene vil vektlegges av valgkomiteen.

Les mer om styrearbeidet i LNU i notat nederst på siden.

Andre verv

LNUs kontrollkomité har som oppgave å føre tilsyn med LNUs forvaltning, og kontrollere at styrets arbeid er i tråd med vedtektene og vedtak fattet av representantskapet. Medlemmer av kontrollkomiteen behandler også innkomne klager på LNUs støtteordning sammen med klageutvalget, som er siste klageinstans i LNU.

Valgkomiteen

Valgkomiteen består av seks medlemmer fra LNUs ordinære medlemmer eller etableringsmedlemmer, og ett medlem valgt av styret i LNU. Komiteens medlemmer velges for ett år og skal innstille på valg av styre, kontrollkomité og klageutvalg til representantskapet.

Valgkomiteen består i år av:
Hilde Horpen (Norsk Musikkorps Forbund), Kristian Sveinall Øgaard (Acta), Tora Voll Dombu (Norges Bygdeungdomslag), Bernt Wu (Norges Blindeforbunds Ungdom), Ellen Filmberg (Elevorganisasjonen), Gjermund Øystese (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag) og Benjamin Skiaker Myrstad (styret i LNU)

Publisert 21. januar 2019

Kontaktpersoner

 • Valgkomiteen

  Dere må sende nominasjonsskjemaene til oss <3

  23 31 06 00
  valgkomite@lnu.no

 • Stian Taraldset

  Assisterende generalsekretær

  23 31 05 84
  stian@lnu.no

Topp