Tidligere ungdomsdelegater på menneskerettigheter, Bjørn-Kristian Svendsrud og Amanda Gran, holdt innlegg i 3. komité under FNs generalforsamling. Foto: Ragnhild H. Simenstad / FN-delegasjonen i New York

LNU søker to ungdomsdelegater på menneskerettigheter

Vil du jobbe med menneskerettigheter i FN? Vi ser nå etter to ungdomsdelegater med menneskerettigheter som fagfelt, som blant annet skal møte i FNs generalforsamling i New York. Søk innen 15. februar!

Hvert år sender LNU ungdomsdelegater til en rekke FN-møter for å representere LNUs politikk og for å være barn og unges representant inn i FN og pågående internasjonale prosesser. 

Nå søker vi to nye ungdomsdelegater med menneskerettigheter som fagfelt! Ungdomsdelegatene med menneskerettigheter som fagfelt skal blant annet møte i FNs generalforsamling. Søknadsfristen er 15. februar.

Finn fram:

  1. Ungdomsdelegat med menneskerettigheter som fagfelt
  2. Hva vil det si å være ungdomsdelegat?
  3. Søknadsskjema

Ungdomsdelegat med menneskerettigheter som fagfelt

Den ene delegatplassen for dette fagfeltet er forbeholdt nominerte fra ungdomspartiene og må i år være en kvinne. Den andre plassen er forbeholdt nominerte fra de øvrige av LNUs medlemsorganisasjoner og må i år være en mann. Dette på grunn av krav om kjønnsbalanse i alle norske delegasjoner til FN. Dersom du verken definerer deg som mann eller kvinne er du velkommen til å søke enten du kommer fra et ungdomsparti eller fra en av LNUs øvrige medlemsorganisasjoner. 

FNs generalforsamling er den årlige samlingen for alle 193 medlemsland i FN. Samlingen finner sted i New York på høsten med både plenumsmøter og møter i forskjellige fagkomiteer. LNUs menneskerettighetsdelegater skal jobbe opp mot møtene som foregår i FNs 3. komité. Den behandler spørsmål om menneskerettigheter, noe som blant annet inkluderer arbeidet med barn og unges deltakelse.

Ungdomsdelegatene regnes som offisielle delegater i den norske delegasjonen til FN, og samarbeider med FN-seksjonen i Utenriksdepartementet og den permanente delegasjonen til FN i New York. Ungdomsdelegatene representerer LNU inn i delegasjonen, og får i stor grad representere Norge i forhandlingene.

Generalforsamlingsdeltakelsen innebærer mellom 2-3 intensive uker i 3. komité i september/oktober. I tillegg vil det muligens bli aktuelt for ungdomsdelegatene å delta som LNUs representanter på UN Advocacy Meeting arrangert av European Youth Forum i august, der flere av de europeiske ungdomsdelegatene deltar.

Ungdomspartiene kan kun nominere kvinnelige kandidater, LNUs øvrige medlemsorganisasjoner kan kun nominere mannlige kandidater. Ungdomsdelegatene til FNs generalforsamling skal velges av Barne- og ungdomstinget i april.

Lever søknad, CV og nominasjonsbrev via dette skjemaet

Ungdomsdelegatene Daniel Overskott (Laget) og Maria Moe (KrFU) talte for FNs generalforsamling. Foto: Norges FN-delegasjon
Ungdomsdelegatene Daniel Overskott (Laget) og Maria Moe (KrFU) talte for FNs generalforsamling. Foto: Norges FN-delegasjon

Hva vil det si å være ungdomsdelegat?

Ungdomsdelegatene er representanter for LNUs medlemmer og LNUs politikk. En av de viktigste oppgavene dine er å fremme LNU sin politikk inn mot aktuelle myndigheter og og delegasjoner, og å samarbeide med andre ungdomsdelegater for å sette barn og unge på dagsorden i FN. Du kan lese mer om de nåværende ungdomsdelegatene her.

Å være delegat betyr å inneha et tillitsverv i LNU som går over 12 måneder. Delegatene deltar i LNUs arbeidsgruppe på FN-spørsmål (AgFN) og representerer LNU der det er relevant. Dette gjelder først og fremst internasjonale møter i FN, men også aktuelle møter i Norge samt så tett kontakt med det aktuelle departementet som mulig.

Kandidatene må enten bo i Oslo-området, eller få sin organisasjon til å dekke eventuelle reiseutgifter som er knyttet til opplæring og skolering hos LNU (inkludert deltakelse i arbeidsgruppa for FN-spørsmål) da LNU ikke har midler til dette, og departementene ikke dekker slik virksomhet. Kandidater under 26 år vil bli prioritert. 

Ungdomsdelegatene til FNs generalforsamling skal velges av Barne- og ungdomstinget i april.

Søknadsfristen er 15. februar. Søknadsskjemaet, samt muligheten til å laste opp CV og nominasjonsbrev finner du her. Nominasjonsbrevet er bare et enkelt brev fra medlemsorganisasjonen som nominerer deg der de bekrefter sin nominasjon.

Søknadsskjemaet finner du her

Publisert 24. januar 2019

Topp