Kristine Bjartnes er LNUs ungdomsdelegat på likestilling. Foto: SAIH

Kristine skal kjempe for likestilling i FN

– Jeg har et stort engasjement for likestilling, og gleder meg til å jobbe for like rettigheter for alle kvinner.

Kristine Bjartnes (26) er valgt som ungdomsdelegat med likestilling som fagfelt, og reiser til FNs kvinnekommisjon (CSW) i mars. Temaet for årets kommisjon er sosial beskyttelse, offentlige tjenester og bærekraftig infrastruktur.

Kristine er nestleder i SAIH, og sitter i styret til det feministiske tidsskriftet Fett. Hun har en mastergrad i likestilling og mangfold fra NTNU, og har tidligere vært president for den internasjonale studentfestivalen i Trondheim (ISFiT).

– Jeg har både en akademisk og en praktisk tilnærming til likestilling, som jeg håper kan bidra inn i den norske delegasjonen på en god måte.

Vil jobbe med høyere utdanning og fredsprosesser

Kristine har et særlig fokus på tilgang til utdanning og inkludering av kvinner i beslutningsprosesser opp mot årets kommisjon.

– Kvinner spiller en viktig rolle i å forebygge og løse konflikter. Jeg vil jobbe for at kvinner inkluderes i fredsforhandlinger og gjenoppbygging etter konflikt.

I SAIH jobber Kristine med akademisk frihet og tilgang til høyere utdanning.

– Kvalitetsutdanning er avgjørende for likestilling og selvstendighet. Kvinnekommisjonen er et viktig forum for å diskutere FNs bærekraftsmål 4 om utdanning til alle.

Vil skape engasjement blant unge

Kristine mener det er viktig at norske ungdommer og studenter kjenner til undertrykkende strukturer og hva man kan gjøre for å endre disse.

– Det er viktig å skape engasjement rundt likestillingsspørsmål blant ungdom, og at det blir kjent hvor mye godt arbeid som legges ned for å motvirke diskriminering.

Gleder seg til å møte andre unge

FNs kvinnekommisjon er den viktigste internasjonale møteplassen for å diskutere likestilling og kvinners rettigheter, og avholdes i New York fra 11. til 22. mars. Kristine gleder seg til å møte resten av den norske delegasjonen, og særlig andre ungdomsdelegater. 

– Jeg gleder meg til å møte ungdomsdelegater fra andre land, og samarbeide om å sette likestilling høyere på på agendaen.

#ungdomsdelegat

Publisert 6. februar 2019

Kontaktpersoner

Topp