Samarbeidet mellom Europeisk ungdom og deres ukrainske samarbeidspartnere, Young Diplomacy centre og European Youth of Ukraine, startet som et pilotprosjekt i 2017. Foto: Europeisk Ungdom

Organisasjonsbygging i Ukraina

Ukrainian Training Days har som mål å styrke de ukrainske organisasjonenes rolle i Ukraina og bidra til å gjøre dem mer bærekraftige. - Man ser på veldig kort tid at kunnskapen de tilegner seg kombinert med holdninger til enkelte ting faktisk endrer seg.

Samarbeidsprosjektet mellom Europeisk Ungdom og deres ukrainske samarbeidspartnere, Young Diplomacy Centre og European Youth of Ukraine, startet som et pilotprosjekt i 2017. Målet var da å oppnå varig kontakt og en møteplass for videre samarbeid. Under pilotdelen av prosjektet har de gjennomført blant annet teambuilding-aktiviteter, sosiale aktiviteter og workshops.

Under oppholdet fikk delegasjonen fra Europeisk Ungdom nyttig innsyn i det ukrainske samfunnet, og fant raskt ut på hvilke områder organisasjonene var like og hvor de skilte seg fra hverandre. Disse erfaringene var viktige for å planlegge prosjektets videre fremtid etter pilot-delen.

Lang historikk

Ukrainian Training Days begynte i 2017, men Europeisk Ungdom har lang erfaring med organisasjonssamarbeid i Øst-Europa. Med støtte fra Demokratimidlene har de hatt et 13 år langt samarbeid med land fra Balkan-området gjennom paraplyorganisasjonen deres Young European Federalists.

Organisasjonsutvikling gjennom kunnskap og kultur

Prosjektet Ukrainian Training Days er et samarbeidsprosjekt mellom Europeisk Ungdom og deres ukrainske samarbeidspartnere Young Diplomacy Centre og European Youth of Ukraine. Prosjektet har blitt støttet av LNU Demokratimidlene. Foto: Europeisk Ungdom

I prosjektet har Europeisk ungdom og samarbeidspartnerne styrket kunnskapen om organisasjonsutvikling gjennom seminarer om lederskap, foredrag med eksterne innledere, og plenumsessioner med spørsmål og svar. Men læringen foregår også utenfor den faglige arenaen.

Prosjektansvarlig Øyvind Hartveit har merket seg en endring blant prosjektdeltakerne.

– Man ser på veldig kort tid at kunnskapen de tilegner seg kombinert med holdninger til enkelte ting faktisk endrer seg. Hartveit trekker frem at det for eksempel i pauser har blitt diskutert ting som skeive rettigheter og hvordan ta vare på marginaliserte grupper i samfunnet. Og her endrer holdningene seg raskt.

Les mer om LNU Demokratimidlene og hvordan du søker her!

Publisert 6. februar 2019

Kontaktpersoner

  • Josefin Ryde

    Organisasjonsrådgiver, LNU Bærekraft og LNU Mangfold og inkludering

    23 31 05 81
    josefin@lnu.no

Topp