Har din organisasjon gjort en innsats for likestilling?

Forskningsinstituttet NOVA skal samle inn informasjon om hva som gjøres for å øke likestilling i barne- og ungdomsarbeid. De vil vite hva din organisasjon gjør for å bedre likestillingen i organisasjonen.

Forskningsinstituttet NOVA, som er del av OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus), skal undersøke hva foreliggende forskning kan fortelle om likestillingsutfordringer i barn og unges fritid. Dette kunnskapsgrunnlaget skal være ferdig i april 2019, og skal inngå i forarbeidet til #UngIDag-utvalget.

Informasjonen NOVA ønsker å få tilsendt er skriftlige kilder som dokument eller nettsider. Slik informasjon kan være regler og rutiner, prosjektplaner, rapporter eller sakspapirer. NOVA ønsker ikke å motta personopplysninger fra organisasjonene.

Nederst på siden kan man laste ned brevet fra NOVA med mer informasjon om prosjektet og om hva NOVA ønsker seg. 

Send inn informasjon om likestillingsfremmende tiltak, praksiser eller rutiner til prosjektleder Idunn Seland på idunn.seland@oslomet.no innen 15. mars 2019!

Publisert 12. februar 2019

Topp