- Konsekvensen av vold og hets mot LHBT-organisasjoner og aktivister i Russland, er at all politisk deltakelse blir vanskelig og ofte må foregå i det skjulte, forteller internasjonal rådgiver i AUF Sunniva Bjerkaas. Foto: AUF

Samarbeid i grenseland

I et land hvor det er straffbart å snakke positivt til mindreårige om skeives rettigheter, er det vanskelig å være åpent skeiv. Det ønsker AUF og LHBT-aktivister i russiske Maximum å gjøre noe med.

Siden 2017 har AUF og Maximum søkt om støtte fra LNU Demokratimidlene til samarbeidet sitt. Det begynte med et pilotprosjekt for å utveksle erfaringer rundt det å drive med politikk, aktivisme og medlemsrekruttering i et demokratisk og ikke-demokratisk land, og har utviklet seg til en film om LHBT-miljøet i Russland.

Med støtte fra LNU dro AUF i 2017 til Murmansk, hvor Maximum holder til, for å bli kjent med arbeidet deres og se mulighetene for videre samarbeid. Til tross for at AUF og Maximum er nærme hverandre geografisk, befinner de seg men i to svært ulike politiske landskap. Til tross for det fant de raskt ut at de deler mange synspunkter.

– Det ble tidlig klart for oss at Maximum var en partner AUF ønsket å fortsette et samarbeid med i fremtiden, sier internasjonal rådgiver i AUF, Sunniva Bjerkaas. – Vi opplevde at vi hadde en enighet om politiske spørsmål og delte mange ideer til aktiviteter vi kunne gjøre sammen.

Film fra Barents Pride

To av idéene AUF og Maximum var enige om var deltakelse ved Barents Pride og en film for å spre budskapet som de deler. Barents Pride arrangeres i Kirkenes av FRI, Amnesty, Skeiv Verden, Den norske Helsingforskomité og Maximum.

I Russland er det en svært vanskelig politisk situasjon for skeive. Maximum ble for eksempel utsatt for gassangrep av en nasjonalistisk gruppe i 2015 hvorpå retten konkluderte med at angrepet ikke var en forbrytelse, men en måte å uttrykke sin mening på.

– Konsekvensen av vold og hets mot LHBT-miljøet i Russland, er at all politisk deltakelse blir vanskelig og ofte må foregå i det skjulte, forteller Sunniva Bjerkaas. – Derfor er det spesielt viktig at skeive personer fra Russland får en mulighet til å kommer til Norge og utøve sine rettigheter her.

For å rette søkelyset mot den vanskelige politiske hverdagen for skeive i Russland, søkte de LNU Demokratimidlene om å også lage en film under Barents Pride. – Med filmen ønsker vi å spre medlemmene i Maximum sine politiske tanker og problemstillinger som de arbeider med daglig, sier Bjerkaas. – Vi håper det kan bidra til økt oppmerksomhet om den politiske situasjonen situasjonen i Russland.

Russisk samarbeid i 2019?

AUF og Maximum ønsker nå å videreføre det gode samarbeidet, og selv om aktivitetene kun er i planleggingsfasen, står i det minste én ting på ønskelista:

– Vi ser nå på muligheten for å søke om ytterligere midler til videre samarbeid i 2019, sier Bjerkaas. – Det hadde hvert fall vært gøy å ha enda flere russiske deltakere på Barents Pride og lage enda mer blest om det!

Her kan du se filmen, «kjærligheten i grenseland», laget av AUF og Maximum :

#LNU Demokratimidlene

Publisert 19. februar 2019

Kontaktpersoner

  • Josefin Ryde

    Organisasjonsrådgiver, LNU Bærekraft og LNU Mangfold og inkludering

    23 31 05 81
    josefin@lnu.no

Topp