KFUK-KFUM-Speiderne fikk støtte fra LNU Aktivitetsstøtta til å tilrettelegge landsleiren sin for de med nedsatt funksjonsevne. Foto: KFUK-KFUM-Speiderne

Lik mulighet til deltakelse, uavhengig av funksjonsnivå

KFUK-KFUM-Speiderne fikk støtte fra LNU Aktivitetsstøtta til å tilrettelegge landsleiren sin for de med nedsatt funksjonsevne.

Leirplassen, den ene turløypa og leirprogrammet ble tilrettelagt slik at alle kunne delta fullt ut i leiren, uansett funksjonsevner. KFUK-KFUM-Speiderne mener at det er viktig at alle speidere som vil delta på landsleiren skal ha mulighet til det, på samme vilkår som alle andre. Det er viktig at alle skal kunne føle seg inkluderte.

De fysiske forholdene ble lagt til rette for, slik at også de som er avhengige av hjelpemidler for å bevege seg rundt, også kunne delta på leirens aktivitetstilbud. De frivillige bygget blant annet et eget mobilt baderomsanlegg av en container, hvor det var en flott og stor dusj med varmtvann, vaskemaskin, toalett og leirens flotteste rullestolrampe.

Formålet til LNU Aktivitetsstøtta er å styrke og stimulere barn og unges deltakelse i frivillige organisasjoner, også for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Neste søknadsfrist for støtteordningen er 1.mai. Ta kontakt med saksbehandler for veiledning.

Les mer om støtteordningen LNU Aktivitetsstøtta her.

#LNU Aktivitetsstøtta

Publisert 19. februar 2019

Kontaktpersoner

  • Cennet Sener

    Organisasjonsrådgiver, LNU Kultur og LNU Aktivitetsstøtta

    23 31 05 82
    cennet@lnu.no

Topp