- I spørsmålet om lokaler har vi prøvd signalpolitikk før, og det har vist seg å ikke være nok, sa leder i LNU, Rode Hegstad under høringen om frivillighetsmeldingen i dag. Foto: LNU

Savner konkrete tiltak i frivillighetsmeldingen

- For å nå ambisjonene i frivillighetsmeldingen, og for å løse problemene unge frivillige møter, trenger vi flere konkrete tiltak enn de som foreslås i meldingen, sa LNU-leder Rode Hegstad under høringen på frivillighetsmeldingen i Familie- og kulturkomiteen i dag.

Frivillighetsmeldingen som ble lagt frem av kulturminister Trine Skei Grande i desember la et godt grunnlag for frivillighetspolitikken, men manglet praktiske løsninger for å gjøre hverdagen enklere for den unge frivilligheten. I dag gav LNU sine innspill til familie- og kulturkomiteen om hvordan man kan nå ambisjonene om en sterk, selvstendig og mangfoldig frivillighet.

Fortsatt stengte dører

– I spørsmålet om lokaler har vi prøvd signalpolitikk før, og det har vist seg å ikke være nok. For at sentrale tillitsvalgte skal slippe å sette seg inn i 400 ulike bookingløsninger for å hjelpe sine lokallag, trenger vi en nasjonal, digital portal for utlån av lokaler som alle kommuner kan ta i bruk gratis.

Et av problemene som blir tatt opp i meldingen, men som mangler tiltak, er at mange organisasjoner sliter med å tilgang til lokaler for å drive med sin aktivitet.  

Vil prioritere støtteordningene

De siste to årene har beløpet som settes av til Frifond stått på stedet hvil, til tross for at Norsk Tipping har rapportert om rekordstore overskudd. LNU mener at man må ha gjennomgang av tilskuddsmottakerne på tippenøkkelen og styrke de store, brede støtteordningene. LNU stiller seg også bak kravet til Frivillighet Norge om fullfinansiert og rettighetsfestet momskompensasjon.

Meldingen tar opp mange viktige tema for LNUs medlemsorganisasjoner, men det er også noen som er utelatt. For eksempel er det mange barne- og ungdomsorganisasjoner som sliter med at tillitsvalgte under 18 år ikke får disponere foreningens bankkonto.

– Justisdepartementet har uttalt at problemet ikke ligger i lovverket, så her tror jeg at vi kan finne en god løsning på problemet med finansnæringen, sier Hegstad.

Hegstad benyttet også anledningen til å kommentere det nye fritidskortet som ble presentert i den nye regjeringsplattformen.

– Fritidskortet som nå kommer fra regjeringen kan være et uvurderlig verktøy for å inkludere alle barn og unge i frivilligheten, eller det kan være en tapt mulighet. Vi vil gjerne bidra til at det lykkes. Det er viktig å sørge for at det er enkelt for frivilligheten å bruke kortet, og det må ikke fortrenge andre satsinger.

#frivillighetsmeldingen

Publisert 19. februar 2019

Kontaktpersoner

  • Rode Margrete Hegstad

    Leder (i permisjon)

    41 72 52 30
    rode@lnu.no

Topp