Gratulerer med kvinnedagen!

I anledning kvinnedagen har vi gjort en opptelling av kvinnelige styreledere i våre medlemsorganisasjoner. 52 prosent kvinner er en andel vi i LNU er stolte av.

50 av våre 97 medlemsorganisasjoner har kvinnelig styreleder. Det vil si en andel på 52 prosent kvinner.

– Det er skikkelig kult at over halvparten av styrelederne i våre medlemsorganisasjoner er kvinner! Det er mye bedre enn de fleste samfunnsinstitusjoner, eksempelvis bedrifter, sier LNUs styreleder Rode Hegstad.

– Vi er også fornøyde med at tallet viser at andelen er så og si likestilt – at både kvinner og menn deltar aktivt i organisasjonslivet, fortsetter hun.

Tall fra SSB viser at litt i overkant av en av tre ledere i Norge er kvinner, mens under en fjerdedel av topplederne er kvinner. Andelen kvinnelige ledere er større enn andelen mannlige ledere i offentlig forvaltning.  Det er imidlertid færre lederstillinger i offentlig forvaltning enn i privat sektor, der andelen mannlige ledere er størst.

– Det finnes mange dyktige kvinner der ute som kan være med og styre Norge i framtiden. Samtidig er det viktig å påpeke at det er mange kvinner som gjør en viktig jobb med å styre organisasjoner også i dag, sier styreleder i LNU, Rode Hegstad. Foto: LNU

Rode mener andelen kvinnelige styreledere i medlemsorganisasjonene våre skyldes at frivilligheten er flinke til å se alle de ressursene kvinner utgjør, og til å gi folk tillit.

– Jeg tror frivillighet er et sted man kan prøve, feile, og erfare å få ting til. Dermed opplever flere kvinner mestring og tør å stille til verv, forklarer hun.

LNUs styreleder tror tallene lover godt for framtiden, samt at de er et resultat av at organisasjonene har jobbet aktivt med likestilling.

– Noen organisasjoner har vært flinke til å sette fokus på få inn flere kvinner. Det gir resultater. Det finnes mange dyktige kvinner der ute som kan være med og styre Norge i framtiden. Samtidig er det viktig å påpeke at det er mange kvinner som gjør en viktig jobb med å styre organisasjoner også i dag, sier Rode.

Publisert 8. mars 2019

Kontaktpersoner

  • Rode Margrete Hegstad

    Leder (i permisjon)

    41 72 52 30
    rode@lnu.no

Topp