Med støtte fra LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør arrangerte RE:ACT kampanjen #jegvilvite. Foto: RE:ACT

#jegvilvite: fokus på hvor urettferdig dagens handelssystem er

Hovedbudskapet i RE:ACTs kampanje #jegvilvite var urettferdige handelsstrukturer og hva vi som forbrukere kan gjøre. Prosjektet ble gjennomført med støtte fra LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør. 

VRE:ACT jobber for å skape en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom. I prosjektet #jegvilvite, som ble arrangert i 2018, ønsket organisasjonen å rette fokus på hvor urettferdig dagens handelssystem er.

– Forbrukersamfunnet vi lever i spiller en viktig rolle i å opprettholde urettferdige handelsstrukturer som holder folk i fattigdom, sier Håvard Skogerbø, Generalsekretær i RE:ACT.

Skogerbø påpeker at unge og voksne forbrukere selv kan ta ansvar for valgene sine gjennom å handle etisk, og på den måten bedre arbeidsforholdene for dem som er på bunnen av produksjonskjeden. Men det er noen utfordringer:

– Det er vanskelig å vite hvilke varer som produseres etisk

– Vi ser at samfunnet rundt oss ønsker å handle etisk, men det er vanskelig å vite hvilke varer som produseres etisk. Det er det vi ønsker å forbedre gjennom denne kampanjen, forteller Skogerbø.

Skogerbø sier det er vanskelig for forbrukere å vite hvilke varer som produseres etisk. Foto: RE:ACT

En viktig del av prosjektet var å påvirke både enkeltmennesker og politikere til å bidra til en mer rettferdig og bærekraftig verden. I kampanjeperioden brukte man sosiale medier flittig, med blant annet infografikker og video.

I tillegg delte organisasjonen ut brosjyrer laget med prosjektmidler for å informere om problemene ved dagens handel, og hva man som forbruker kan gjøre med det.

Arbeidet ga resultater: Hashtaggen #jegvilvite ble brukt 280 ganger på Facebook og Instagram, mens kampanjen nådde ut til 27 000 personer.

– Vi er svært fornøyde med at kampanjen nådde ut til så mange. Det viser at det er stor interesse og engasjement for temaet. Èn av grunnene til at kampanjen nådde så mange var nok at mange organisasjoner stilte seg bak den, mener Skogerbø.

En viktig del av prosjektet var å påvirke både enkeltmennesker og politikere til å bidra til en mer rettferdig og bærekraftig verden. Foto: RE:ACT

Støttet av mange organisasjoner

Organisasjoner som For Freedom, KFUK-KFUM Global, Framtiden i våre hender, Fair & Square, Rød Ungdom, Spire, KrFu, Changemaker, SU, Grønn Ungdom og Strømmestiftelsen støttet alle kampanjen.

Mange av organisasjonenes medlemmer bidro også ved å delta på lokallagsarrangementer i regi av RE:ACT, hvor de blant annet skrev brev til stortingspolitikere. Beskjeden var klar: en ny etikk-informasjonslov. I kampanjeperioden ble det skrevet og sendt over 500 brev.

Ny lov i 2019?

Vi har hvert fall skapt bevissthet om at vi er mange som ønsker en slik lov. Etisk handel blir et viktig tema fremover fordi det er tett knyttet til Bærekraftsmål åtte om anstendig arbeid, mens det også har ringvirkninger for mange andre mål, sier Skogerbø.

Det politiske målet i kampanjen er et første steg på veien; at Stortinget vedtar en etikkinformasjonslov.

– En god etikkinformasjonslov vil føre til at selskapene som selger varer i Norge må oppgi hvordan disse er produsert, noe det er lite informasjon om i dag, forteller Skogerbø.

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal utrede en ny etikkinformasjonslov som etter planen skal levere sin utredning innen utgangen av 2019. I desember 2018 ble bærekraftutvalget i RE:ACT invitert til å delta på en høring for gi innspill til utvalget.

RE:ACT er svært fornøyd med prosjektet og hva de har oppnådd så langt. Foto: RE:ACT

– Vær ute i god tid

RE:ACT er svært fornøyd med prosjektet og hva de har oppnådd så langt. Til andre som vil søke om støtte og gjennomføre et prosjekt anbefaler Skogerbø å begynne planleggingen tidlig og ha tydelige mål for hva man vil få ut av prosjektet.

– Det var også veldig nyttig å få veiledning av LNU underveis i søknadsprosessen, forteller han.

Vi støtter prosjekter som øker kunnskapen om globale miljø- og utviklingsspørsmål i norske barne- og ungdomsorganisasjoner.

Søk eller les mer om LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør her.

#Informasjonsstøtten #Nord/Sør #Prosjekteksempel

Publisert 8. mars 2019

Kontaktpersoner

  • Josefin Ryde

    Organisasjonsrådgiver, LNU Bærekraft og LNU Mangfold og inkludering

    23 31 05 81
    josefin@lnu.no

Topp