Denne gjengen fra rød ungdom deltok på fredagens streik. Øverst f.v.: Edith Lindtner (14), Elling Nakken (20), Snorre Solheim Sokn (17) og Tobias Klæboe (16). Nederst f.v.: Aurora Marjala (17) og Tobias Hetland (16). Alle foto: Lena Rustan Fidjestad

– Politikerne er nødt til å høre på oss nå!

Fredag samlet tusenvis av barn og unge seg i klimademonstrasjon foran Stortinget. De håper unge fra nå av blir hørt og tatt på alvor.

– Vi har ikke stemmerett før vi blir 18, så vi kan si fra via demonstrasjoner, protester og kanskje ved å skrive leserinnlegg. Dette er den beste måten å bli hørt på, forteller Snorre Solheim Sokn (17), som protesterte med flere fra Rød Ungdom.

– De er nødt til å høre på oss nå!

LNU har i dag snakket med flere av dem som demonstrerte for klimaet foran Stortinget. De forteller at de demonstrerer fordi det er en av få måter unge kan bli hørt på, og at de opplever at deres bekymringer ikke tas på alvor.

Publisert av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) Fredag 22. mars 2019

Snorres partifelle Edith Lindtner (14) sier unges demokratiske deltakelse er viktig, siden unge ser verden med andre øyne enn voksne gjør.

– De unge ser at ting trenger å bli gjort, og at de voksne ikke har gjort noe for klimaet. Nå er det vi som må gjøre noe for at det skal gå bra, mener hun.

Edith Lindtner (14) og Snorre Solheim Sokn (17) fra Rød ungdom protesterte fredag foran Stortinget i håp om å bli hørt i sin sak.

– Vi har mange gode og sterke meninger

Monique Kastås (16) deltok på demonstrasjonen med sine venninner Nora Leirvik (16) og Thea Haug (16). Hun håper deres stemmer når fram til politikerne.

– Vi står her sammen og roper høyt. De er nødt til å høre på oss nå, forteller hun.

Tusenvis av barn og unge mobiliserte i klimademonstrasjon foran Stortinget fredag.

Nora legger til:

– Våre meninger kommer ikke alltid så sterkt fram. Det er ikke alle som vil høre på oss når vi prater, for vi er fortsatt bare barn som ikke er ferdig utdannet. Likevel synes jeg vi har mange gode og sterke meninger.

Monique Kastås (16), Nora Leirvik (16) og Thea Haug (16) foran Stortinget.

Adele Eriksen Sæter deltok under parolen «Dilemma: Vår fremtid vs. deres rykte!?», og håper politikerne vil prioritere førstnevnte.

– Vi er her fordi vi vil at Erna skal gjøre noe med klimaet og utslippene. Dette er den beste måten for unge å bli hørt på. Vi har også sosiale medier, men de fungerer ikke like bra, argumenterer hun.

Sofie Bye Jacobsen (13) og Adele Eriksen Sæter (13) fra Ekeberg i Oslo.

Få demokratiske kanaler til påvirkning

Styreleder i LNU, Rode Hegstad, sier at barn og ungdom ikke har mange muligheter til å påvirke demokratiet vårt.

– De har ikke stemmerett, og kan dermed ikke være med på å bestemme hvem som skal styre landet vårt, eller hvilken politikk politikerne skal føre. Unge kan organisere seg i en organisasjon, som er en viktig demokratisk kanal, eller demonstrere. Det er flott at de står opp, for dessverre lytter ikke alltid politikerne til dem.

Styreleder Rode Hegstad håper politikerne i større grad vil inkludere barn og ungdom i politikken.

40 prosent Norges befolkning er under 30 år, og de er dårlig representert i folkevalgte organer. På Stortinget er kun 12 prosent av folkevalgte under 30 år, og i kommunestyrer er tilsvarende tall 9 prosent.

– Et tydelig signal om at de ikke føler seg hørt

– Det viser at vi har en lang vei å gå for at unge blir godt nok representert i demokratiske arenaer. Denne demonstrasjonen er et kjempetydelig signal til politikere om at barn og unge ikke føler seg hørt, og at deres bekymringer ikke tas på alvor, forteller Rode.

LNU-leder Rode Hegstad mener klimademonstrasjonen er et tydelig signal til politikerne om at barn og unge ikke føler seg hørt.

Hun mener det er viktig å få fram at unge blir påvirket av all politikk, og dermed må få mulighet til å påvirke politikken som føres.

– Barn og ungdom har verdifulle perspektiver. Først og fremst har de rett til å bli hørt, også blir beslutningene bedre når de er representert, argumenterer LNU-lederen.

#demokrati #demonstrasjon #klima #stemmerett

Publisert 22. mars 2019

Topp